Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT ALERTS
बाँके जिल्ला नेपालगंज-११ स्थित वि.पि. चोक नजिकै मो. ठाकुराईले संचालन गरेको चांद सिरक डसना इन्टरप्राइजेज् मा बिधुत तार शर्ट भइ आगलागी |                           मिति २०७५।०४।०४ गते १५:०० बजे देखि ०४।०६ गते १७:०० बजे सम्मको विभिन्न विपद्का घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको प्राप्त विवरण                          जिल्लाहरुबाट प्राप्त हुन आएको दमकलको विवरण (२०७५/०४/०३)                          सुरक्षा निकायहरुबाट पहिरो, बाढी र डुवान लगाएतका विपद् सामना गर्न तैनाथ गरिएको जनशक्ति तथा खोज उद्धार सामग्रीको प्राप्त विवरण                          मिति २०७५।०३।२८ मा माननीय गृह मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आयोजना भएको मनसुनको स्थितिको समिक्षा तथा तत्काल गर्नु पर्ने विषयमा भएको बैठकका निर्णयहरु                         

Disaster Focal Person

S.No. Name Designation Organization Telephone Mobile Email
1 Kedar Neupane Joint Secretary Ministry of Home Affairs 01-4211241 9851140005 kedarneupane123@hotmail.com
2 Deepak Adhikari Joint Secretary Ministry of Foreign Affairs 014211577 9851156246 suntalabari@gmail.com dipakad@mofa.gov.np
3 Shankar Hari Acharya Under Secretary Ministry of Home Affairs 01-4200257 9841509763 shankarhariacharya@gmail.com
4 Jiblal Bhusal Under Secretary Ministry of Federal Affairs and General Administration 0 9851058440 jiblal43@gmail.com
5 Dorendra Niraula Under Secretary Ministry of Women, Children and Senior Citizen 014200251 9851220833 doren_320@yahoo.com
6 Janardan Rijal Under Secretary Ministry of Youth and Sports 014200545 9851120577 janardanrijal45@gmail.com
7 Suvaskumar Bhattarai Under Secretary Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs 014211987 9841414311 suvaskbhattarai@gmail.com
8 Kiran Dangol Under Secretary Ministry of Forest and Environment 014211567 9851092237 kiran1965@gmail.com
9 Anup Nepal Under Secretary Ministry of Communication and Information Technology 014211980 9841520115 nepal0@yahoo.com
10 Binu Bajrachary Kuwar Under Secretary National Reconstruction Authority 014211465 9741026456 binu2064@gmail.com
11 Dr. Maniratn Aryal Under Secretary Ministry of Agricultural, Land Management and Cooperatives 014211665 9845069826 maniaryal7@gmail.com
12 Pradarsani Kumari Under Secretary Ministry of Industry, Commerce and Supplies 014211967 9851120005 pradasaniekumari7@gmail.com
13 Nirajan Ghimire Under Secretary Ministry of Culture,Tourism and Civil Avaiation 014211620 9841617575 nirajanghimire@gmail.com
14 Rajendra Prasad Aacharya Under Secretary OPMCM 014211065 9860313197 mail.rpa@gmail.com
15 Shivranjan Paudel Under Secretary National Planning Commission 014211133 9843156191 srpoudel@npc.gov.np
16 Baburam Bhandari Under Secretary Ministry of Finance 014211301 9841919207,9851113424 brbhandari1@yahoo.com/ brbhandari@mof.gov.np
17 Prakash Acharya Under Secretary Ministry of Peace and Reconstruction 014211171 9851092721 peaceprakashacharya@gmail.com
18 Ishwori Prasad Paudel Under Secretary Department of Forests 0 9851164364 poudel.01@gmail.com
19 Suman Debakota Under Secretary Department of Soil Conservation and Watershed Management 0 9841449341 devkotasumana07@yahoo.com
20 Laxman Prasad Bashyal Under Secretary Ministry of Education, Science and Technology 01-4200383 9841400221 lbashyal@hotmail.com
21 Sita Duwadi Section Officer Ministry of Federal Affairs and General Administration 0 9841037494 slamichhane2011@yahoo.com
22 Sunil Sharma Paudel Section Officer Ministry of Defence 014200245 9851224238 jhapalisunil3455@gmail.com
23 Amardip Sunuwar Section Officer Ministry of Federal Affairs and General Administration 0 9860301314 sunuwaramardip@yahoo.com
24 Chandrika Pandit Section Officer Ministry of Education, Science and Technology 4200383 9849607711 hariomme2043@gmail.com
25 Damodar Sapkota S.D.E. Department of Water Induced Disaster Management 0 9841555319 dspkota02@gmail.com
26 Laxmi K.C. S.D.E. Department of Roads 0 9851087472 luxmee10@gmail.com
27 Bidur Jha Engineer Ministry of Drinking Water 0 9841432328 bidurjha018@hotmail.com
28 Laxman Thapa Colonel Nepal Army 014246490 9851182566 laxthapa2111@hotmail.com
29 Sanjay Bikram Rana SSP Armed Police Force 01-4672748 9849420699 srana32@yahoo.com
30 Nar Bahadur Khatri SSP Nepal Police 014359306 9851061495 kcncontact9@gmail.com
31 Chiranjibi Gautam Deputy Director Department of Education 0 9843219456 0
32 Dharmaraj Pandey . Nepal Red Cross Society 014270650 9851130168 dharma.pandey@nrcs.org
33 Bhojraj Ghimire . Nepal Red Cross Society 014272761 9851007289 bhojraj.ghimire@nrcs.org
34 Bhagawati Sangraula . Social Welfare Council 014418111 9841423080 lamsaldb@yahoo.com
35 Dr. Madhab Prasad Lamsal . Ministry of Health and Population 014250842 9851234229 drmadhabprasad@gmail.com
36 Dr. Bal Bahadur Chand . Ministry of Livestock Development 014200568 9841261899,9851144170 chandbb@gmail.com
37 Ram Kumar Sapkota . Department of Survey 0 9841389660 ramksap1@gmail.com
38 Sujan Jojiju . Ministry of Labor, Employment and Social Protection 0 9841451411 sujan.jojiju@gmail.com
39 Sureshchandra Acharya . Department of Urban Development & Building Construction 0 9841675480 sureshkhaira@gmail.com
40 Kishor Kumar Bhattarai . Metropolitan emergency operation center 0 9851004397 kishorkbhattarai1@gmail.com
41 Chhabilal Khanal . Tribhuvan International Airport Civil Aviation Office 01-4113033 9851067564 chhabi66@yahoo.com
42 Sarojkumar Pokhrel . Tribhuvan International Airport Civil Aviation Office 0 9849031425 sarojkumarpokhrel@gmail.com
43 Sunil Pokharel . Department Of Hydrology and Meteorology 0 9841154377 sunilpokharel2014@gmail.com
44 Indira ojha Director Department of Women and Children 015535480 9841741319 ojhaindira@yahoo.com
45 Dev Chandralal Karn Director Civil Aviation Authority of Nepal 014262324 9841305937 d_karna@hotmail.com
46 Bisnu Bhatta DSP Armed Police Force 0 9861143192 bisnu_bhatta1@yahoo.com
47 Prabhukrishna Khadka Lieutenant Colonel Nepal Army 014245240 9841677540 prabhu2154@gmail.com
48 Hutraj Thapa Joint Investigation director National Investigation Department 014211689 9851082309 hrthapa@hotmail.com
49 Pramodkrisna Karmachary Senior Divisional Engineer Ministry of Urban Development 014200282 9851142115, 9851149115 pramodkk28@yahoo.com
50 Gokarnaraj Pantha Senior Divisional Engineer Ministry of Energy, Water Resource and Irrigation 014211886 9851083447 gokarnapantha@gmail.com
51 Bhupendra Bahadur Shrestha Senior Divisional Engineer Ministry of Physical Infrastructure and Transportation 0 9851092410 bhupen67@gmail.com
52 Rajendra Sharma Senior Divisional Hydrologist Department Of Hydrology and Meteorology 014441092 9841574562 rajendra_706@hotmail.com