Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ पहिलो संशोधन, २०७६                          बाँके जिल्ला राप्तिसोनारी-१ सिक्टा, राप्ती नदीमा नुहाउने क्रममा डुवी मृत्यु |                          मिति २०७६।०८।०३ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन कार्ययोजना (हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन)                          मिति २०७६।०९।२७ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकका निर्णयहरु                          बाँके जिल्लामा पनि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अगुवाइमा २२औ भूकम्प सुरक्षा दिवस २०७६ " भूकम्पबाट सुरक्षित पूर्वाधार, दिगो सुख र समृद्धिको आधार " भन्ने नारा सहित विविध कार्यक्रमहरु गरि मनाउने निर्णय गरियो |                         
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७६-११-१२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७६-११-१२ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, आगलागी, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ७८६३ ८३९ ५० ५१६० ३२४०९ ८७३२ ६७७२ १७९१ ३०९१ ८५०६६५३५११
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७६-११-०६ १०५ १२ १८६ २१ ७३ ११ ६२२०९५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७६-१०-११ ६१ १६ ८० १० ५० १३ ४७८९३०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७६-१०-२६ ९१ १० १८ १०७ १३ ५१ १० १८ १२६६७२९००
संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७६-११-११ १८० ११ १४ २५ २६३ ५० ६९ २२ ५५ ७०१६२८४९
तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७६-११-११ ६१ ६२ ३२ २१ ३० ३८३७९०००
धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-२१ ६५ ११ १७८ ८७ ७७ १२ ३४२२१२३५
भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७६-११-१० १०४ २१० ७४ ६० ३० २२ ६२५७४७१०
खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-२८ १३४ १० १९ २९ ११८४ ६७३ ४६१ ४५ ६३ ३५६५४३२९०
सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०१ १११ २८ ३१ २३ ३१ १२२ ३२ ९३५८०७००
१० ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७६-१०-२३ ६९ १३ ११ १०६ १८ ३६ ११ ४२ १७०४०४००
११ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०९ १५३ १५ २० १८ ३८ १३२० ७५२ ४९० ३८ ३७ १२२५६९८००
१२ झापा २०७५-०१-१० - २०७६-११-११ २३१ १२ २१ १८ १८ ३६ ५७९ ५८ १३६ ३६ ४२ २६४७८१०००
१३ मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-११-११ ४०४ १६ १० २६ २० २५ ४५ २९६६ १९४५ ५४९ २७७ ६९ १५७६०५४००
१४ सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७६-११-१० २७१ ११ ३५ २३ ५८ ७१८ ७७ १२७ ७४ ९६ ३८७५११९००
१५ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०९ ४१५ १२ १९ २८ ४१ ६९ ९४२ ३९० २०६ १०० ४० ४३१२४६०००
१६ सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७६-१०-१० १७५ ११ १७ २३ ३१ २६४ ४६ १०३ २४ ४५५२१०००
१७ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७६-११-१० १५१ १२ २१ २० ४० ६० २५५ ७४ ५४ १५ ४३१४२१००
१८ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७६-११-११ १३७ १३ १६ १८ २२० ५३ ४८ १० ४१९४४२००
१९ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७६-११-११ १९३ १० १५ २३ ३१८ ५० ८७ ३० २० ६७१३५७१०
२० रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-२४ १६४ १२ १८ १८ १३ ३१ ६९६ २०९ २३५ ३६ ३६ ६३९०२०००
२१ वारा २०७५-०१-०१ - २०७६-१०-१८ १८६ १९ १७ ३६ ६२१ ५४२ ११६३ २७३८ १११७ १४७४ ५१ ८२ १५६९१९६०००
२२ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७६-११-१२ १८१ १४ २२ २२ २० ७५ ६६२ ३४० १७६ ४२ ८७ ११७४५७०००
२३ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७६-११-०१ ५३ १४ १३ २७ १२१ १२ ५५ ६६ १९००२८०००
२४ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-०५ ६० १० १८ २४२ ६० ११९ ११ ३५ ४६८०१४००
२५ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७६-०९-२९ ७४ १० १५ १६ १२ २८ १७० ९९ १५ २४ २८३७९७००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०२ ८७ १३ १७ ११० २० २९ १५ २३ ६५५९५०००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७६-१०-२४ ५३ १५ २३ ९० २९ २० ३८ ४५७०३०००
२८ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७६-०८-२६ ४२ १३ १७ ३७ ४५ ९१ २० ९२५५९०००
२९ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७६-१०-२० ७९ ११ १४ २५ १२६ २२ ४५ १८ १२ ४३८७६५००
३० धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७६-१०-०६ ६२ १५ १३ १८ ९० १६ ३६ १२ १०२४२६६८००
३१ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७६-११-०५ १०१ १७ २१ ३९ १७ ५६ ५०० १३६ २७२ ८२१६८०००
३२ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०२ १६२ १५ २२ ४७ ६७ ११४ १८० ४७ २३ ४९ ६०६७९०००
३३ भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०६ १०३ १६ ११४ २५ २३ १४ २४५७७६००
३४ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०७ ९६ ११ १६ १०७ १७ १६ १२ २६ १५७१४२०००
३५ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७६-११-११ ३६५ १३ ४२ ३४ ७६ ६७४ ३३५ ३७ १२ १३ ४१०८५२७१५
३६ गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७६-१०-२९ ५१ ११ १९ ८६ १५ २६ १० २११३००००
३७ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७६-१०-१७ ७८ १० १४ २० १३ ३३ १०५ १६ २६ १६१ १९६५८०००
३८ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७६-१०-२८ ४८ १३ १३ १२ २५ ५८ १७ ११ ३२ १७६५५९००
३९ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०४ १०६ ११ २४ २१ ४५ १३४ २३ १५ ११ ५७५८३०००
४० मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७६-०७-१७ १० २७५०००००
४१ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७६-०८-१८ २२ १८४ ६६९८६९८०
४२ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७६-०९-२१ ६१ ११ ७१ १८ २३ १७ २२५८००००
४३ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७६-११-०९ ८४ १५ ९८ १७ ३० ३८ ५१ २७३१११००
४४ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७६-१०-२४ ६१ १३ १७ २१ ३० ९३ १४ २७ ६१ १३५५४२००
४५ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७६-११-१० ८२ १२ २१ १५ १५ ३० १६१ २० ९६ २८ २७ ७१९८९१००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७६-११-०२ ४७ ११ १८ ५४४ ४५० ५३ ३० १८७४७५००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७६-११-०७ ८३ १४ २२४ १४३ २३ १८ ४२१४७६००
४८ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७६-११-०४ १२० १२ २० १७२ ५७ २७ २१ २१ ६७९३१९५००
४९ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७६-११-०३ १८६ १४ २३ २७४ १९ ११६ ८१ ३६ १३३२९२७००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७६-१०-०७ ८३ ११ १३ २४ १०३ ३४ १७ ३१ २८ २४८८८७००
५१ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७६-१०-२३ ९० १३ २० १२५ २० ५८ ४४ ६६ २७९४८०००
५२ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७६-१०-१७ ४९ १० १९ १३ २२ ५९ १७ ३१ ४५ ६८४५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७६-०८-२७ ३१ ३६ २० १९ ४८१८०४४५
५४ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७६-११-०८ १०८ १२ २१ १२ २१ १२७ १३ ६८ २९ २४ ३५६७९००१
५५ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७६-०९-२६ ६२ ११ १५ २३ ३८ ९३ ४९ ३३ ३३ २३६४०५००
५६ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७६-११-१० १८१ २२ १५ ३७ १२७४ ६३८ १९१२ ६३१ ४९ ८४ ३७ ७५ १३२६२१२५०
५७ वाके २०७५-०१-०३ - २०७६-११-०५ १०४ १० १५ २०१ २९ ९८ १५ १२२४४४८६०
५८ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७६-११-०९ २२७ १४ २० १७ ३७ ६०८ ३८० ६६ १२४ १८ ४८८६७०८२
५९ रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७६-१०-२९ ७९ १३ १७ २० ३७ २३२ १० ५२ १५ ३८०१२०००
६० सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७६-१०-२२ ३२ १३ १० १६ ४७ १० २८ २७ ५२४३२००
६१ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७६-११-०२ ४२ १२ १६ ५८ ११ २० ३७ ९८९९३००
६२ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७६-१०-२१ १६ १० २८ २८८ ९४५५३००
६३ मुगु २०७५-०१-२० - २०७६-१०-१२ १५ ४१ २५ ३२० ४७८२७०००
६४ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७६-०८-२१ ४५ ७६ १९ ३० १५ २३५८७३००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७६-०८-०९ १९ १३ १०७ ४१ ३२१९२०००
६६ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७६-०९-१५ २६ १० १६ १० ११ ४५ १० १३ २०० २११६०००
६७ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७६-११-०९ ३५ १० १२ २२ ४१ ३१ ४११८०००
६८ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७६-०९-१८ ७९ १२ १३ २५ ९२ २९ २२ ३७८४९०००
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७६-१०-२१ ३० १० १७ १५३ ११ ५३ २०३०९०००
७० वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७६-११-०७ २४ १४ ३९ १५ २००००००
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७६-११-०७ १७ १८ २२ ५७००००
७२ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७६-११-०९ १७२ ३२ ५४ ८६ २३८ १२७ २८ ५५ १८६६५४७६
७३ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७६-०६-२२ ३९ ११ ६५ १२ ११४ ९०००००
७४ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७६-०५-२१ १४ १५
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७६-१०-२० ४७ १२ १८ ३० १०६ ५६ १३३३४८०८
७६ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७६-११-०५ ८४ २० २२ ४२ १७५३ १६ २५ ३४ २४ ९१११८००
७७ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७६-११-०६ ९७ १० ५९ ५४ ११३ ८२६३ ३२६ २५ ३३ ६२ ४६९७४५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all