Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७८/०८/0२ को निर्णयबाट स्वीकृत बेमौसमी बर्षाका कारण धानवालीमा क्षति पुगेका किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८                          बर्दिया शीतलहर आकस्मिक योजना, २०७८                          शीतलहर, हिमपात र अत्याधिक चिसोबाट हुन सक्ने जोखिम एवम् सम्भावित धनजनको क्षति न्यूनीकरणका लागि पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य गर्ने सम्बन्धि (नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरीय) भएको निर्णय कार्यान्वयन सम्बन्धमा ।                          शितलहर आकस्मिक योजना २०७८ बाँके                          मिति २०७८।०८। २९ गते साझ ५:३० बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको विशेष बुलेटिन ३: हिउँदे मौसमको अपडेट ( Special Winter Bulletin )                         
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७८-१०-०९
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७८-१०-०९ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ७२३८ १०३८ १७८ २७५६ १३९०६ ४७३९ ३६८३ १६३३ ५००२ ३९९३९१९७९०
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७८-१०-०५ ८० १३ २० १६४ १७ ९१ १७ १३०४७२०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७८-०९-३० ६१ २० १४ ३४ १२ १९ १२७ १३ ४० १३ ६५२३०४००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७८-१०-०१ ८० १० १७ १३ ८८ १४ ३६ १२ १२ १०७०२४२५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७८-०९-०१ ८२ ११ ११ १७ ८८ २० ४२ १२ २७ २७४७८६००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०१ ६४ ११ ७४ १० ३८ २६ १३ २१११६९००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७८-०९-१६ ७९ ९४ २२ ५९ १५ ३६ ३६९३७६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७८-१०-०७ १०८ १३ १२० २८ ४८ २४ १९ ४५८४२४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७८-०९-२८ १०७ १२४ २३ ७१ २२ २१ ५९३३३१००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०३ ८७ १३ २० ९१ १७ ३० १० १४ ११४९०८५००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७८-०९-३० ६९ ११ ७२ १७ २४ १० ५७ १८३६९०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०८ १४९ १० १३ ११ २४ २०३ ४६ ७१ ४५ ११३ ९३७८४३३०
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०३ २२८ १२ २० ३४ १३ ४७ २९९ १०० ५९ २६ ६३ १८५५५९९००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७८-१०-०६ ३२७ १३ १७ ३० २५ ५५ ४१४ १३२ ८२ ६२ ९८ १९१४४३८००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०९ ३०७ १७ २२ २५ २९ ५४ ४२९ १२७ १०१ ५६ ७६ ३०५७४९३००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७८-१०-०७ २४४ १२ १७ २२ २४ ४६ ४२५ १२१ ११५ ५९ १६१ ८१४२०४७०
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०७ १८५ १२ १५ २२ २४१ ८५ ५९ ३१ ५४ ४०४१२८००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०६ १७९ १३ २३ ३५ ५८ २२५४ २०९२ ३३ १५ २८ १३४६०८०००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०१ १३१ १० १३ २० ३३ १६० ३७ ५० २१ १९ ४२८३१२००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०५ २११ ११ १० १८ ३१० ८१ ८४ ३६ ७४ ८८८९४४००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७८-१०-०३ १६१ १० १८ १६ ३४ २७० ७९ १११ ५० ८६ ६०५९६०००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-२५ १४२ १४ १८ १७ ३५ ३७३ ३२ २४४ ३६ २४ १२३३७७३००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७८-०९-२६ १४२ ११ ३८ १६ ५४ २३० ३० ५५ ४३ १०२ ४८२७८०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७८-१०-०१ ४० ११ ७० १४ ३५ १० ७२ २५९०८०००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७८-०९-२१ ३० २९ १३ १० ५३ ६९९०५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७८-१०-०५ ७४ १० १७ १८१ ९६ २६ २९ १० १२७८१३१००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७८-०९-२९ ४१ १५ ४३ ११ १७ ६६१६००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७८-०८-०७ ५६ ४७ ३३ ८० ५९ २५ १३ ३८ २२५ ६२ ४९२ ११ ८१ ९४७६०००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७८-०७-०८ १७ १०००००
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७८-०९-३० ६९ १३ ८० १५ २५ २१ ५५ ३७२७५०००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७८-०९-२९ ३० १० १० १२ ४३ ११ १८ ५००००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७८-१०-०५ १०६ १५ २३ ४७ २० ६७ ११७ १५ ४१ ३७३४०३५२
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-१३ १२० १४ ३२ २१ ५३ १३६ १४ ३८ ४३ १३८ ४०८८८०००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७८-१०-०८ ६७ १४ ८३ १९ १० १५ ३३ २७९५४५००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७८-१०-०५ ६९ १५ १० २५ ८१ २२ १६ ३९ १४ ८००१८९००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७८-१०-०७ २६४ ४२ ४३ ८५ ३८२ १०० ३० ३१ ९७ ५५५७५७३४०
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७८-०५-१६ ३९ ९६ १०७ २२ १५ ४६ ७७४००००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-०७ ६० २२ २२ ४४ १५३ १३३ ७२ १३ ३७ ७९७५२००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-०९ ७५ ११ १३ २४ १६ २२ ३८ १०१ २४ ३८ १७ १७३०७२००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०५ १८४ ११ २१ २९ १६ ४५ २०३ ४९ ३६ ३० १९५ ५६४८७५००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७८-०९-१४ १२ १६
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७८-१०-०५ १२ १७ २०
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७८-०८-०१ ४६ १५ २४ १० ४७ १५ २८ ८१८००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-२७ ८७ १३ २२ १८ २६ १०३ ३५ ३३ ७९ १४५३३०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७८-०९-२२ ३३ १७ १८ ३५ १५ २१ ७२ ३७ ४४०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-२९ ११४ ११ २२ ३९ १८ १८ २३ ४१ २३७ २६ १३५ ३५ ११४ ११०५५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७८-०९-२४ ६१ १४ २१ २९ १२ ४१ ८५ ११ १४७९१०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७८-०९-२१ १२२ १५ १८८ ३५ ४३ ३१ ३१ ७०२१३०००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७८-१०-०२ ११० ११ २६ ३७ १७८ ६४ ४७ १५ ५२ १५२०६१०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७८-१०-०४ १३२ १० १२ ७७९ ७८२ १००४ ४० ४३ ५२ ३६ ४१४२२७००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७८-०९-२५ १११ १५ २४ १८ १३ ३१ १२५ १७ २९ ३५ ७५ २४८०५९९४
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-२७ ६५ १२ ९५ १३ ३३ ३८ ९२ ९८८०९००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०३ ११० १२ १४ २६ २४ ३० ५४ १६१ २७ ३० ६२ १८५ १४६४१०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७८-०८-०१ १५ १७ १८५००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७८-०९-२४ ९६ १४ १२ १४ २६ १२९ २० ६० २५ १३५ २६९३१५९०
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७८-१०-०६ ७६ १० १७ १६ २४ ८७ १२ २० ३८ १०५ ७७३८८००
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७८-०९-२६ ११४ १४ २३ १४ २३ १४० २१ ४२ २६ १२१ ७१८८०६००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७८-१०-०६ ८६ १४ १७२ ४७ ६१ २२ ४९ ६०३९८४५०
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०३ १५६ १२ २१ २५ १० ३५ २३६ ७४ २७ ३४ ९४ ३२००६७२४
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७८-०९-२८ ५२ १९ १७ ३६ ११० २२ १८ १२ ३५ ६८२७०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७८-०७-०५ ५६ १४ ७१ २३ १५ १६ ४४ ८३६२०००
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७७-११-१२ ६४३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७८-०७-१६ २७ १० १२ ६४ ३२ ५५० ३१८२४३००
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-१७ ११ २०७ २६ २५५ २७०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७८-०९-२० २१ ११९ ७१ २९ ८७३३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-०४ ६० २३ २५ ४८ २६ २४ ५० ८७ १४ २६ ४० ६६१४०००
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७८-०९-२६ २७ ११ १७ १९ २४ ४७ ४२ ६५००००
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७८-०९-२९ ४६ ११ १८ ४५ १५ १५ २४ १०५५०००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७८-१०-०४ ८२ ११ १२ २३ ९१ २९ २८ २० ४० १२३३८१३०
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७८-०९-२४ ९७ ११ १४ १२ २६ १४८ २४ ६० २२ १८७ १४९७९६५०
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७८-०८-२४ ४९ १४ २० ११ २८४ ७६ १७३ ५७ २८०००००
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७८-०९-२४ ५७ १८ १० २८ १३ २४ ३७ ८८ १० २४ १७३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७८-०९-२६ ५३ १६ २० १९ ३९ ८१ २९ ५१ १८७१०००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७८-०७-०१ ६६ १० १९ १८ २० ३८ ९८ १० ४५ १९९ १२५०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७८-०८-२५ ५० १३ १७ ११ २८ ७२ १० १२ ५१ १६५००००
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७८-०८-०१ २० १३ २६ २२
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७८-१०-०२ १५७ १९ ११ ३० २६७ ११५ १६ ६१ ४१ २२०५७०००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७८-०९-२१ १८१ १० १५ १० ११ २१ २०२ ४८ ३० ५९ ८० १६२५०९५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने