Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-१०-०४
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७५-१०-०४ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, अन्य, जनावर आतङ्क र अन्य... ३११९ ३४६ २६७३ ६९३० १७६२ १७९९ ५४२ ३१४६ ३६१७५२८५४७
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७५-०९-१६ १६ १९ १० ११८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-०९-१९ ३८ १२ १७८ ३२ १६ ७६५२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७५-१०-०१ ३७ १७६ १३६ १५ २१८२०१००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७५-०९-२० २२ २५ १७ ४४३६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-०९-२४ ५४ १२६ ११ ३८ ११ ४२२९६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७५-०९-२२ १६ १८ १२ ४३३१०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-१०-०१ ३० ३९ १९ ४२८०९९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७५-०९-२७ ८५ २१८ २७ ६१ १७ ४२ ९९२४३०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-१०-०३ १५३ १० १९ ३२१ ७२ ५० १६ १९७ ७३९३३३००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०१ ९८ १३ १२ २५ २८१ २१ ३६ २२ २५ ३१०९७१५००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७५-०९-२२ १५ १९ १० ८६२४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७५-०९-२० १८ १८ १० ५६४४०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-३० ५८ ९० २६ १० १८६०४८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७५-०९-२७ २३ ५४ ३१ ३६७२७५००
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-२७ ४२ १६ १८ ११ ४५ १०८२२६००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७५-१०-०३ ६२ ७६ ४९ १० १७ ५५८८५०००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७५-०८-१७ १६ ४६ १८ ५८७००००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-२३ ५१ १६ ७४ १९ २४ ३७ ४८०३८०००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०३ १६१ १७ २५ ४२९ १४९ ८२ ३६ ४४ ४२४७६२००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७५-१०-०२ ४८ १२ १४ ६३ ३७ ११४०१०००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७५-०९-३० ४५ १२ २१ ७५ २८ २० १८२५३५००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७५-१०-०३ ६७ ९० २४ २४ १०८६६१००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७५-१०-०२ ७० १२४ ३० २८ १० १७७४०२००
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-०९-२५ २४ २६ २६ १०५९४८००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७५-०९-१६ २३ ११ ४३ १० ३२ ८६२६४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-०९-३० २३ ११ ४४ ११ १५ २७२७००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७५-०८-२६ २५ १० ३५ २६ १० ११ २१४०५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-३० ३१ ४४ १२ १६ ३५ ४३२६००००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-२१ २६ ३१ ६२७२८०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-२५ ४४ ४८ १२ १४ १००००५००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७५-१०-०२ १५४ १९ १९ ३८ ४३७ २६९ १८ २७०७०२५००
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-०९-२७ ४१ १८ ८५ १२ ३३ ८७ ३४४९४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-०७-२१ १८ १३ २४ ३१ ५५ १३ ३३७०९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७५-०७-२२ १९ ११ १४ ३६ २४ २१ ३६९३०००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०९-३० ६२ २३ २४ ४७ ७१ २० १० १४ २९८८८०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०१ ५६ २१७ ४६ १४ ८३८ ३४९४८०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०१ ९७ १८ १६१ २५ ७५ ३१ ६३ १३९३७४५०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७५-१०-०२ ७७ ११ १५ १०३ ३० २२ ३२ ६४८२२०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७५-१०-०१ ४७ ११ १३ ११ २४ ४३४ १२९ २६७ ५६९१००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७५-०८-०८ ३४ १० १८ ६५ १५ ११ १८ ६६२७०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७५-०९-२४ २६ ११ २० ४२ १७ ४२ ३९५००००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७५-०७-०८ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०३ ५५ १० १७ १४ ३१ ७६ १२ ११ १६ ३८५७५०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७५-०९-२२ १६ २३ ११ ४१ ९४५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७५-०९-२६ ३४ ३५ १४ १२ १५ १३१९५०००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७५-०९-२३ २३ ३२ १७ १० २३ १५०४५०००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०९-२६ ५० १३ १२१ १३ ८१ २१ ९७ ६१७४७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७५-१०-०१ २७ ११ १३ १४ १८ ५१ १९ ७१०४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-०८-१३ १२ २७ ६६३८०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७५-०९-२९ ३२ ३६ १२ २६ ४५७१०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७५-०९-१७ ३७ ४२ १० ३०० २१००६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०१ ७७ १४ १११ ३३ २५ ३१ ३१७५३०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७५-०९-२९ २५ ३३ १८ ११ २० ११७७५०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७५-०९-३० १९ २८ १३ २४ १७६००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-०७-०३ ११ १० १२ १० १४१४७००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७५-०९-३० ५० १५ ६१ ३२ १५ ४७ १९६८९००१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-१०-०३ २० १० ३४ २० ११ १०३ ९२८७०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-१०-०१ ९१ ११ २० १२६७ ६२९ १८९६ ५२४ ३८ ३७ १६ २६ ९०४७६२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-०९-२९ ४३ ६६ १८ २७ १४०४४०००
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७५-०९-३० ८२ १५ १७२ ७१ २३ २३ २० १४५६२४३२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७५-०९-२३ १९ २१ १७ ११०५१०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-०५-१४ १७ ११ २९ १२ १७ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७५-०५-२० १० १२ ७०००००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-०७-१२ २२ ३३ १४ ५९९७०००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७५-०८-०१ २३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७५-०९-०८ ९४ ३६ २३ ३१०७२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-०५-२० २३ १७ ४०० ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-०९-२० ४० ६६ १८ २८ १५ १४ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७५-०९-०३ १३ १५ २६
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-०९-२५ १४ २३ २६ ६०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७५-०९-१० १३५ १५९ १२२ १७ १३ १४६११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७५-१०-०१ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-०८-२५ २८ २६७ २४८ १५३६५०००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७५-१०-०३ १६ २५ १२ १४५५०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-०९-१९ २५ ११ १७ ५८ ३३ ६०२२८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७५-०९-११
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-०९-०२ १० २७ १७ ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने