Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT ALERTS
जिल्ला अपातकालिन कार्य सञ्चालन केन्द्र (DEOC)वर्दिया अन्तर्गत २०७३(बैशाख देखी चैत्रसम्म)मा प्राप्त जानकारीका अधारमा भएका विपद् घटनाहरुका साराश प्रतिवेदन                           मिति २०७४|०१|१३ गते जि. सप्तरी हनुमानगर कंकालिनिमाई न.पा.४ मधुवापुरमा थ्रेसरबाट आगलागी भई ३ वटा घर जल्दा अ.मु.रु. १५ लाख बराबरको क्षेति |                          गोरखा भूकम्पको दुई वर्षको सम्झना स्वरुप सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा दिप प्रज्वलन                          सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको भोटेकोशी गाउँपालिकामा आगलागी, कुनै मानविय क्षति नभएको                          बिपद पुर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना, २०७३ (कैलाली)                         
.....
Print
Source:
Report By:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
Language:
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-०१-१५
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना मृत्यु वेपत्ता घाईते घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-०१-१५ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, बाढी, आगलागी, डुबेर र अन्य... ५४५ ७० ८६८ ११७९ ३३०० ८३५७ ३०६७५३६५०६
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७३-१२-३० ११ ३२ ४८ ३२८ ४३६२०३००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७३-१२-३० ५३ ९२ ४९२०२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७३-१२-०५ १० १३५८००००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-०१-१४ १० १९ १६ ४२ ४१ ७०६८०५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-०६ २० १० ११ २१९ १७० ५५२७२८००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-०१-१४ १० १२ ६५ ११५ २५ ७३६४५५००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-०२ १० ७३ १८८९६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-०६ २५ २४ १३५२३८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-०७ १० २८ १०२९२२२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७३-१२-२४ २७ ५१ १२७१८६९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-०१-०६ १२ १० ४५ २५ ८५५४१५००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-१४ २४ ३३ ५५७ ३०२९२८०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७३-१२-३० १२ ३७ ६४ २७२८९४००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-११ १३ २१ २९ १०३ २०२८५०००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-१३ १२ १८ १३२ ३१ ४२९९१५००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-१३ ५६ ३६ ४८४०८०००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-०१-१४ १३ १९१०८०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७३-१२-२९ १३ ५८७२०००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-१४ १० १० ४२ २८६८०५००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-०१-०६ १४ ३३ १३ ४२ ७८१९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-०१-०६ २३ ३७ ५३४४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-०९ १९ ३२ ७२ ३२५५१९५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-०१-१२ १४ ३४ ११४ ७३० ३१५४७५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-०१-१३ १७ १०२९ १६९३१०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-०७ १३ १९ १३४४८४००
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-०१-०८ ११ २०८१४९३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-०१-१२ ४८ ५३ ११ १५१७ २१८८२७५००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७३-१२-११ २० २१ ४०४००००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७३-०७-१६ १७२०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७३-१२-२५ १६ १७ २७१९५०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०१-०६ २३ ९४ ६३ ४३ २५६५५४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-०१-१३ १४ ५० ८९ २३१७९७५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-०१-०१ १० १३ ३६ ७३ ४५४७४०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-१३ २० ११ ७० १०४७ ४७९०६०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-०१-०१ ११ १९ ४९४००००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-०२ १२ २३ २८ १९ १५ २३६५२०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०१-१४ १४ १७ ११५१०६००
३८ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-०५ ११ २१ १० १० १८ ७७१३९०००
३९ तनहु २०७३-०१-०२ - २०७३-१२-१८ १२ १२ २७ ८९३५०००
४० स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७३-१२-२९ ४४ ५६ ५१६७००००
४१ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७३-१२-२५ २७ २७ २१ ५३१००००
४२ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-१४ १७ १३५ ८५ ३४६७१२२६
४३ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७३-११-२५ १२ ३२ ३२ १०० ३४०४९०००
४४ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७३-०९-०३
४५ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७३-१२-३० ५८ ४२ ६६३३०००
४६ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१३ २१ १९ ५९९१०५०
४७ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-०१-१४ २३ ३६ ११ ७७५८७३००
४८ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१३ १५ ११ ४३७ ७२ ६५९२३०००
४९ अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७३-१२-२५ १६२ ६५ ६२३२२२००
५० गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-०१-०३ १७ २१ २१ १४१ ५९ १५५३९००००
५१ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-०१-०९ ५० २४ २८६३४१००
५२ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१२ २९ ३० ३८ ८४११०००
५३ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-०१-१२ १५ ३४ १२० १५१३२७००
५४ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७३-१२-२८ ३१ २२ ५६ २६ ३९७ २०० २१३ ७५३८७६०००
५५ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१४ १४ १४ २५ ११२ ४२ ६९००२४३०
५६ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१३ ११ २० १४ ४०५१८०००
५७ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-१४ १५ २४ १०३७१५००
५८ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७३-१२-०७ ४३ ९००८०५०
५९ जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७३-१२-१९ १४ ९८००००
६० दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१२ १२ १३ ३६२००००
६१ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-०१-०१ १२ ४७ ३१२००००
६२ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७३-१२-२५ ५४ ५१०००००
६३ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-०७ १५ १६ २६ २४८ २००००००
६४ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७३-११-०४ २७ २१० ३४६५०००
६५ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७३-१२-१२ २५ १६ ६६ ८५३३०००
६६ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-०१-०३ ११ २८४९४००
६७ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-०१-११ १६ ६६ २७ ८४ १७२३०००
६८ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-०१-१४ ४१ ५० ८६३०००
६९ डोटी २०७३-०१-१७ - २०७३-१२-२० २० १३५१८४८५
७० कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७३-१२-२६ १३ २० ७४५८९००
७१ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-१३ ११ ११ १०४०५०००
७२ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७३-०८-२६ १७ २४६८४२०५
७३ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७३-०६-२७ १० २८ २४३००००
७४ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७३-०६-२४ १४ ३१ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links