Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७७-११-१४
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७७-११-१४ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, बाढी, जनावर आतङ्क र अन्य... ३३८८ ५५० १०१ १०६२ ७८०७ ३२५४ १७८९ ६८५ २८५७ १५६६६९६०८६
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७७-११-०९ २८ १२ ७२ २० १० ९९२९९०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७७-११-०३ २६ ४४ १७ १५६३७४००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७७-११-११ ३७ ४७ १८ १८०४८६५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७७-११-०८ ५४ ११ १४ ६० १३ २६ १० १० १७६१९९००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०६ ३२ ३२ १३ १००३७४००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७७-१०-२९ ५२ ६३ १७ ३८ २१ २४४३९६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७७-११-१३ ५७ ५६ ११ ३० १२ २५३३३४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७७-११-०९ ४९ ५२ १६ २५ १६९५५८००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०५ ३७ १० १३ ४८ २० १३ ६६६०५०००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७७-११-१२ २२ २३ २० ७७११०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१० ६४ १६ ९६ २६ ३० २० ३९ ३६२९७२००
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१० १०६ ११ ११ १६ १४५ ४४ ३० ८५७५१३००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७७-११-१४ १५५ २२ १८ ४० २०६ ६० ४१ २४ २२ ९७५०१३००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१२ १२९ १५ १२ २७ १९५ ४६ ४२ ३२ ५६ १४२७०००००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७७-११-१३ ११४ १० १५ १४ २९ २१९ ६३ ५५ ३० ५५ २९६९८२५०
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१० ८७ ११ ११० ३८ २८ १६ १४ १८८८७७००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१० ८१ ११ १८ २९ २१३६ २०६५ २० २३ ३५४६५०००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०८ ७९ १५ २१ ९० १५ ३५ ११ १६ २७१७५२००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७७-११-११ ९१ ११ १४७ ४९ ४५ १६ ३४ ३६३४०९००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७७-१०-२७ ७८ ११ १९ १६२ ५० ६९ २० ३२ २०००७५००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०९ ७३ १२ १३ २५ २८५ १५ २२२ १४ १६ ६५२८३०००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७७-११-११ ६६ १५ १०६ २० २७ ११ १९ २१७९१०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७७-१०-३० २५ ५३ १० २८ ६३ १२३०००००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७७-१०-२७ १८ १७ २५ ५३९५५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७७-११-११ २७ १०८ ७४ १८ ६१३७०००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७७-११-१३ २२ २२ १६ १२८५००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७७-१०-१५ ३२ ३९ ३३ ७२ ३९ १८ १२ ३० १४४ १२५ ५३ ५०८००००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७७-०७-१० १०
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७७-११-१२ ३५ ४५ १५ ३९ १४९६३०००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७७-०९-२८ १५ २१ १० २२०००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७७-११-१३ ५२ -१ २२ १० ३२ ५५ १९३८००००
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०९ ६३ १७ १४ ३१ ६२ १२ ५९ २१४८८०००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७७-१०-०१ ३२ ४२ २९ २१२६२४००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७७-११-०४ ३८ १० ४१ १४ ११ १६७३५२००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७७-११-१२ ११८ २७ २५ ५२ २१७ ४३ १६ १६ १५ १६०६०५१४०
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७७-०४-२१ १४ ६७ ४८ ११ ३४०५०००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०३ ३६ १६ २५ ४५ ३२ २० ३००००००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१० ३४ १० १५ १६ २५ ५५ ११ १८ ६९८७२००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७७-११-११ ८२ १३ १९ ११ ३० १०५ २४ १४ ११ १८३ १२१५००००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७७-०५-०१
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७७-०८-२०
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७७-१०-१८ २६ ११ २६ २२ ३०८००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०९ ५३ ११ १७ ११ १७ ६२ १८ २२ ५१ ११४८६०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७७-०९-०४ २२ १५ १६ ३१ १३ १६ ५४ ३६ ४४०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०४ ४४ २२ ३७ १७ १३ २१ १६१ १२० १२ ४६ ७५५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७७-११-०९ २७ ११ १२ १४ २३ ४२ ५६००००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७७-११-१३ ६४ १० १२३ २३ २६ १२ २३ ४८३५६०००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७७-११-१२ ५१ १४ १८ ९० २५ २३ ३१ ८०६८०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७७-११-०६ ५२ ७५ ११ २५ १८ १८५८२१००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७७-११-१२ ७५ १४ ११ ८२ १३ १९ २२ ५० १९९८९९९४
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७७-१०-०५ २९ ५० २२ १३ ४१ ४३१३९००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०९ ५० १० १५ १२ १० २२ ६८ १३ ३० ११९ ३३९००००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७७-११-११ १० १२५००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७७-११-०३ ३५ ३८ १६ १२ ६८ १०६५५५००
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७७-१०-२४ ४० ११ ३४ १६ ५७ ४७४२८००
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-११-०१ ४२ १४ ५० ३१ २९२५७०००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७७-०९-२३ ३६ ५९ १५ ११ २१ ११६२७४५०
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१२ ७१ १३ १८ १३३ ३७ १२ १७ ४४ १८९६५९९२
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७७-११-११ ३७ ११ ११ २२ ८१ १० १६ ११ २६ ५३७७०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७७-११-०८ २३ २७ ३० ३७००००
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७७-११-१२ ६४३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७७-१०-१६ ४८ ३१ ५३१ ३१८२४३००
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७७-०९-२१ १८६ २५० २७०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७७-०८-१७ १३ १११ ६८ २७ ८२९३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७७-१०-३० ३२ २२ २३ ४५ १४ १८ ३२ ५४ १८ १६
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७७-११-०८ १५ १२ २३ ३० ४०००००
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७७-१०-२४ ३१ ११ २९ १५ १३ ८१५०००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७७-११-०४ ३२ १० १६ ३५ १५ २० २६०००००
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१३ ३४ १५ ७२ २४ १३ ७३ २६४५०००
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-११-१३ २२ ५३ १९ ४०
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७७-११-१३ २७ १८ ५३ ११ १५३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७७-११-१० २४ १३ १४ १३ २७ ५४ २६ १३ ८८६०००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७७-११-०३ ३१ ११ १२ १३ २५ ५४ २० १६३ ७५०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७७-११-०४ १८ ११ २३
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७७-०७-२३ ११
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-११-१३ ६३ १२ २० १४८ ९१ १९ १६ ४४२४०००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७७-११-०९ ५८ ८१ १४ ११ २२ ५६३०८५००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने