Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
Language:
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७३-१०-०९
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना मृत्यु वेपत्ता घाईते घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७३-१०-०९ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, बाढी, डुबेर, आगलागी र अन्य... ४७६ ६८ ६९० ९८४ २७१८ ७७७८ २५१४२९४८८९
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०५ ३१ ४२ ३२५ ३९९४९३००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७३-०९-२१ ३३ ९१ ३०७८०६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७३-१०-०५ ११९६००००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७३-१०-०८ १९ १४ ३२ ३९ ५७५१४९९८
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०६ १८ १९९ १६५ ३०७७०३००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७३-१०-०६ ११ ५६ ५८ २५ ५४०२५५००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७३-०७-०९ १० ७२ १७०९६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७३-०९-१५ ४४ ७०८७८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०६ १७ ९५०६३२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७३-०८-०५ २४ ४६ १२४७२६९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७३-१०-०८ १० ३० २० ७१८८२६००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०७ २२ २३ ५५१ २२९५२८०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७३-०५-३० २४ ५८ १८११७४००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७३-०९-१२ १३ १७ २३ ७५ १६२५००००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७३-१०-०८ ८० १४ २७५६७५०१
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७३-०९-२९ १८ २५ १९५९८०००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७३-०९-२७ ११०४२०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०५ १० ५६२२०००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७३-१०-०५ १० ३५ १९४७००००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७३-१०-०१ १२ २६ १० २६ ६२१९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७३-१०-०१ २० ३० ४४४४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७३-०९-२८ १३ २९ ७१ २३१५३०००
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७३-०९-२१ ११ ३१ ११० ७२४ २४६०४५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७३-०९-१० १३ १०१८ १३९३९९९९
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०५ १७ १००७५४००
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७३-०९-२७ १९८८६५००
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७३-१०-०६ ३१ ३५ ११ १५१७ १७४११७५००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७३-०७-०६ २० १९ ३३४५०००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७३-०७-१६ १७२०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७३-०८-११ १६ १७ १३००५०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७३-१०-०६ २० ८५ ५९ १८ १९५७७४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७३-१०-०५ १२ ३३ ३५ १८९२५०००
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७३-१०-०२ १६ ५३ २८३६४०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०३ १३ २९ १०३३ ३३९६२०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७३-०४-१२ १२ ७९००००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७३-०७-२६ १० २३ १८ १३ १५ ८१०७०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७३-०९-१९ १२ १०९९८१००
३८ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७३-०९-२६ १० २१ १८ ७४८८९०००
३९ तनहु २०७३-०१-०२ - २०७३-०९-१० १२ १७ ६३६५०००
४० स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७३-०८-२९ ३९ ४९ ४७४०६०००
४१ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७३-०९-०३ १७ २४ १२ ३६१००००
४२ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०८ १५ १३२ ८४ २५१३१२२६
४३ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०३ १३ ३० १०० २४८४९०००
४४ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७३-०९-०३
४५ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७३-०९-१७ ५० २४ ३०९८०००
४६ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७३-०४-१४ १८ १७ ४१८१०५०
४७ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७३-०९-२८ २० ३४ ११ १३६५५३००
४८ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०७ १५ ३२९ ३१ ५७८२३०००
४९ अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०८ १६१ ६० ६०१८५२००
५० गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७३-०७-१८ १६ २० २१ १४० ४९ १५४८४००००
५१ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७३-०६-०१ ४७ १३ २७२१४१००
५२ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०३ २९ २९ ३५ ७७६१०००
५३ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७३-१०-०७ १४ २७ १११ ९७४७७००
५४ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७३-०६-१७ ५५ २६ ३९७ १९७ २०३ ७५३४७६०००
५५ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७३-१०-०३ १२ १० ११ ९६ ४१ २५१०८८३०
५६ वाके २०७३-०१-०२ - २०७३-०९-२९ २६३०००००
५७ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७३-१०-०३ २० ४७५५०००
५८ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७३-०९-२० ४३ ८२०८०५०
५९ जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७३-०५-२८ १४ ९८००००
६० दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७३-०८-२८ १३ ३३७००००
६१ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७३-०५-२७ १२ २६३७०००
६२ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७३-०५-०७ २१०००००
६३ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७३-०४-२२ १० २६ २४४ २६००००
६४ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७३-०८-२० २४ २१० ५०००००
६५ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७३-०५-०२ २५ ६६ ३७२३०००
६६ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७३-१०-०४ ११ १८७५४००
६७ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७३-०९-०९ १२ ६५ २५ ५१ ४३५०००
६८ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७३-०९-२६ ३१ ३६ ७६७०००
६९ डोटी २०७३-०१-१७ - २०७३-०७-११ २० २२०००००
७० कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७३-०९-१८ १३ १९ ७१५८९००
७१ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७३-१०-०३ ११ ९२०५०००
७२ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७३-०८-२६ १७ २४६८४२०५
७३ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७३-०६-२७ १० २८ २४३००००
७४ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७३-०६-२४ १४ ३१ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links