Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT ALERTS
मिति २०७५।०४।०३ गते १७:०० बजे देखि ०४।०४ गते १५:०० बजे सम्मको विभिन्न विपद्का घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको प्राप्त विवरण                          जिल्लाहरुबाट प्राप्त हुन आएको दमकलको विवरण (२०७५/०४/०३)                          सुरक्षा निकायहरुबाट पहिरो, बाढी र डुवान लगाएतका विपद् सामना गर्न तैनाथ गरिएको जनशक्ति तथा खोज उद्धार सामग्रीको प्राप्त विवरण                          मिति २०७५।०३।२८ मा माननीय गृह मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आयोजना भएको मनसुनको स्थितिको समिक्षा तथा तत्काल गर्नु पर्ने विषयमा भएको बैठकका निर्णयहरु                          Memorandum of Understanding Between Ministry of Home Affairs, Government of Nepal And Asian Disaster Preparedness Center, Bangkok, Thailand 09 July 2018                         
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-०४-०६
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७५-०४-०६ सम्म डुबेर, चट्याङ्ग-हुरी, बाढी, अन्य, पहिरो र अन्य... १२९३ ३८९ ६७ २१९१ ३६१९ ९२० ७८३ १८९ १३६९ ७२८३१८५८२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३० १६ १७ १० ४८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-०२ १९ १० १४९ ११ १२३२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-०३ २० १५५ १३४ १२७००००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-१७ - २०७५-०२-०५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-०३ २१ २३ १३ ७३३४०००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७५-०३-२५ २१०००००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-०३-२९ १२ ३५१३५००
झापा २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३२ ३९ १३ १३३ १६ ३० १८९८५०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०३ ५३ १४ १७ १७५ ३६ १३ २५७९३८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०३ ३४ १२ १३ १९ २०६ ११ १० ५७१०५०००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७५-०३-२३ १०५५०००
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७५-०३-०७ ४०००००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-२२ २३ ४२ १० ३६८००००
१४ भोजपुर २०७५-०२-०५ - २०७५-०४-०१ ९३००००
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०२ २० १० ११ २० ६७७६०००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७५-०३-३१ २० २८ १० ६५६६०००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७५-०३-३० २५ १५००००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०३ २५ १५ ३९ १३ ६१४५०००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०३ ५६ ११ १० १५१ ८५ ३४ १७ २०७९८२००
२० सिराहा २०७५-०१-०४ - २०७५-०३-३० २३ १३ ३३ २२ ४२६००००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७५-०३-३२ २५ १२ १५ ४२ २० २५३९०००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७५-०४-०१ ४२ १० १७ ५१ १२ ५९४५०००
२३ सर्लाही २०७५-०१-०६ - २०७५-०४-०३ २४ १० १४ ३२ २४८८७००
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-०३-२३ १६ १८ ७३०००००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७५-०३-३० १८ ३५ १६ ४६३४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-०३-३० १४ ३२ १२६०००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३२ १३ २३ ११ ११८९००००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-२९ २० ३० १० ३३३५००००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-१४ १० १२ ४८९८००००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३० १४ १८ ३३२६५००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-०३ ३३ ४१ ३३६०५०००
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-०४-०३ २१ ४४ २८ २२६४००००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-०३-२९ १० १३ ३३००९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०१-०५ - २०७५-०३-२६ १३ २६ १५ १८
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३१ ३१ ११ ११ १९ ३० ३९ १९४४४०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३० २२ ११ ३५ १७ ८११ ४९६००००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-३१ ३८ ८५ २१ ४४ ११ २२ १८७७७०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७५-०३-३० २६ १० ३५ ११ ४४४५५०००
३९ चितवन २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-२८ ३० १० ४१६ १२७ २६४ ५५६१००००
४० गोर्खा २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०३ २० ४१ २०५००००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७५-०४-०१ २५०००००
४२ मनाङ्ग २०७५-०३-२६ - २०७५-०३-२६
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०१ २७ १२ ३७ २६०४००००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७५-०३-१९ १६ २३ १० ४१ ७०००९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-२८ - २०७५-०३-२९ १७ १८ ७५८००००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७५-०४-०१ १४ २२ १४ १७ १३०५००००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०४-०२ २३ ४० २१ ११ ३८ १५०२५०००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७५-०३-१२ १४
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-०२-११
५० पाल्पा २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०२ २३ ३१ ११ १९९५०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७५-०४-०१ २१ १२ २४ २९१००००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७५-०३-२८ २४ २७ १३१६८५००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७५-०३-२९ १६ १६ ८२०००००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७५-०३-२५ १२
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-०१-२२ १०५४७००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७५-०३-३२ १७ २६ १७ ३६२५०००
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-०३-२३ ११ १७ ९९
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-०४-०२ ५६ १० १७ १२५२ ६११ १८६३ ४७१ ३४ २२ १३ २१५३००००
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-०३ ३३ ११ ५२ १५ १९ ९१२७०००
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७५-०४-०३ ५१ १४ ११ ९१ ५१ १२ १५ ७१४७३८२
६१ सुर्खेत २०७५-०१-२८ - २०७५-०३-२३ १२ ३१९५०००
६२ जाजरकोट २०७५-०१-०७ - २०७५-०२-१३
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७५-०३-०७ ७०००००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-०४-०३ ७३००००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७५-०३-२१
६६ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-०१-२० १७ १७ ४५१८००००
६७ हुम्ला २०७५-०१-०६ - २०७५-०२-२८
६८ वझाङ्ग २०७५-०१-१७ - २०७५-०३-२९ १० १२ १७
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-०३-१४ ६०९०००
७० आछाम २०७५-०१-१४ - २०७५-०३-१८
७१ डोटी २०७५-०२-१२ - २०७५-०२-१२
७२ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-०४-०२ २५ २६३ २४७ १२१५०००
७३ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७५-०३-२१ १२ ५५००००
७४ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-०२-१० १३ १३
७५ वैतडी २०७५-०२-२६ - २०७५-०२-२६
७६ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-०३-२६ २३ १२
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने