Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते अन्दाजी १५:३० बजेको समयमा जिल्ला बाँके नरैनापुर गौऊपालिका २ मियापुर्वा बस्ने बर्ष ६५ को नन्कुने खांको घरमा आगलागी हुँदा घर पूर्ण रुपमा जली नस्ट / ३ लाख बराबरको छती / मन्बिया छेती नभए                          DRONE Related Procedure, 2019                          मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते राती ०१:०० बजेको समयमा जिल्ला बाँके खजुरा गौऊपालिका ७ बटुवाचोक बस्ने काजीर साईंको किराना पसलमा आगलागी हुँदा सो पसल पूर्ण रुपमा जली नस्ट / २ लाख ५० हजार बराबरको छती / मन्बिया छेती नभएको                           मिती:-२०७५/११/०९ गते अं. १०:४० बजेको समयमा जि.बाँके, नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. ८ रानीतलाउ नजिक बस्ने बर्ष ३४ को अमर कुमार बँसाकारको घरमा आगलागि हुँदा निजकै टेन्ट हाउसका लत्ता कपडा, ईलेक्ट्रिक सामान र घरको लत्ता कपडा गरी अं. मुल्य रु.३,५०,०००।– बराबरको क्                          दाङमा आगलागी हुँदा तीन लाख बराबरको क्षति भएको छ ।                          
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-१२-११
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७५-१२-११ सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, अन्य, जनावर आतङ्क र अन्य... ३९८१ ३९४ १० २८९७ ८३२३ १८५६ २२६० ७८१ ५६७७ ४११३८८७८९२
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-०३ २१ ११ २६ १२ १० २२८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-०३ ४१ ११ १० २१ १८१ ३३ १९ ७८६२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-०८ ४४ १८१ १३६ १६ १४ ११ २३४६०१००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७५-०९-२० २२ २५ १७ ४४३६९४४५
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-०६ ६६ १३८ ११ ५० ११ ४८९४६५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७५-१२-०८ २७ १३ ३६ २५ १८ १५८२१०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-१२-०३ ४१ १० ५४ २९ ५१४०९९००
झापा २०७५-०१-१० - २०७५-१२-०७ १०६ १६ २५३ २९ ८६ २१ ७२ १११५४२०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०८ २०२ ११ २० ३८३ ७५ ६९ २८ २१७ ९३६६१८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०६ १३३ १५ १३ २८ ३३६ २६ ५० ४५ ३० ३४४४५३५००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०७ २० २९ २४ १० ११ १९९८४०३५
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७५-१२-०६ ३३ ३६ २२ १० २७७७५०००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०२ ७२ ११ १०४ ३६ १० २३९४२८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७५-१२-०४ ३४ ६९ १४ ४२ ४०२९६२१०
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०१ ४९ १७ १९ ११ ५७ १२ २३०६५३००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-०७ ८१ ९७ ६९ १४ २५ ६५९३५५००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७५-१२-०४ २७ ६२ १० १८ ३५ ७६५७०००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०९ ६६ १२ २१ ९६ १९ ३८ १९ १२४ ६१७५७८००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०८ २१९ १२ १९ ३१ ५३० १७१ १११ ५९ ५२ ५५६४२८००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७५-१२-१० ८९ १३ १५ १२८ १२ ५७ १९ १४ १९३८३०००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०८ ५७ १५ २४ ९३ २८ २० १८८८०३००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०९ ९० १४१ २६ ३१ १५०६५२००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७५-१२-०८ ११९ २२१ ३२ ५६ १८ ४६ ३४८४८९६०
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०५ ३४ १४ ४३ २१ ३० २०८०९७००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०६ ३३ १५ ५३ १२ ३४ ११३६४४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-१२-०२ २४ ११ ४५ १२ १५ २७२७००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७५-११-२७ २७ १० ३७ २६ १२ ११ २२४०५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०९ ४४ ५५ १४ १९ ३५ ५३३८५०००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०८ ३६ १० ४१ १२००८३०००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०७ ५५ १२ ६५ १२ १५ ११७९२५००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०८ १९४ २२ २३ ४५ ४८१ २८२ २१ २८९४३७८१५
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-१२-०५ ५० १० १९ ९३ १३ ३८ १२ ९५ ३८२९४०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-११-०१ २० १३ २४ ३१ ५७ १३ ३३९०९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७५-१२-०७ २३ ११ ११ १४ ४१ २६ २७१ ६४४६८००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-११-२७ ७७ ३२ ३४ ६६ ८९ २५ १३ २४ ३६९९१०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०८ ७५ २६२ ६७ १९ ८४७ ४४५९३०००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०९ १२० १० १९ २०२ २५ ८२ ३९ ७४ १४०५५७५०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०६ ९७ १२ १० १९ १४१ ४९ २९ ५४ ७७०२२०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०९ ५७ १० १३ १६ १४ ३० ४४८ १२९ २७० ५७०६००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७५-१०-२६ ३५ १० १८ ६७ १५ ११ १८ ६९२७०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७५-११-२९ ३१ ११ १० २१ ४७ १९ ५० ५३७००००
४२ मनाङ्ग २०७५-०६-०५ - २०७५-११-२४ २७५०००००
४३ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०९ ६८ १० १९ १५ ३४ ९० १४ १२ १८ ४१६३२०००
४४ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७५-११-२८ १९ २७ १३ ४१ १०७५०९००
४५ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७५-१२-०८ ४० ४२ १५ १३ १५ १४७०००००
४६ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७५-१२-०४ २९ ३८ १९ ११ २४ १८०९५०००
४७ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-११-१० ५२ १३ १० १२३ १३ ८२ २३ १०५ ६२०४७१००
४८ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७५-११-२० ३६ १२ १४ १७ २२ ६० २० १३ ९२५४२००
४९ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-११-२६ १४ १८० १६३४ ५९७२३०००
५० पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७५-११-२२ ३८ ४२ १२ १२ ४० ६७५३०००
५१ रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०८ ४४ १० ४९ ११ ३०१ २७१४६५००
५२ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०८ ९५ १७ १४४ १० ५९ ३३ ३८ ३९३७८०००
५३ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७५-१२-०७ ३९ १० ४८ २५ १५ २० १५२९८०००
५४ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७५-१२-०७ २२ ३१ १७ २६ २८७००००
५५ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-१२-०६ १३ १० १४ १० १२ १४१४७००
५६ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७५-१२-०४ ६२ १० १६ ७६ ३९ १८ ५० २७१७४००१
५७ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-१२-०८ ३२ १० १४ २४ ५७ ३४ २१ १२१ १७४९५०००
५८ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-१२-०८ १०६ ११ २० १२६९ ६३३ १९०२ ५४१ ३८ ४४ १८ ३६ ९३८३६२५०
५९ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-१२-१० ५३ ७७ १८ ३० २० १८८०८८६०
६० वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७५-१२-०९ १०३ १८ १९६ ७७ २९ २८ २१ १८३६४४३२
६१ सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७५-१२-०८ २९ ११ ३२ २३ १११०१०००
६२ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-१२-०६ १८ ११ ३२ १२ १७ २११६०००
६३ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७५-११-२४ १४ १२ १६ ११ १२२८०००
६४ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-११-१६ २७ ३७ १० १४ ५९९७०००
६५ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७५-११-०१ ९५ ३३७६०००
६६ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७५-०९-०८ ९४ ३६ २३ ३१०७२०००
६७ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-१२-०८ २५ १८ ४०० ४५१८००००
६८ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-११-१८ ४१ ६८ १८ ३० १५ १४ २३२८७३००
६९ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७५-१०-१७ १० १३ १८ ६६ १५०००००
७० वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-११-२१ २० ११ ३१ १० ८० ८०९०००
७१ आछाम २०७५-०१-०२ - २०७५-११-२० १४० १६ २२ १६८ १२३ १८ १८ १७२११४७६
७२ डोटी २०७५-०५-१० - २०७५-११-१४ २५००००
७३ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-१२-०७ ३४ २७३ २४८ ११ १७१८५०००
७४ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७५-१२-०३ २० २९ १३ १५३५०००
७५ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-११-१४ ३२ १७ २६ ६७ ३३ १२११४८०८
७६ वैतडी २०७५-०७-२५ - २०७५-१०-२४
७७ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-११-१३ १२ ३४ १७ ९०००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने

>>view all