Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT ALERTS
जिल्ला िवपद् व्यवस्थापन समिति गठन तथा वीपद् जाेखीम न्युनीकरण तथा िवपद् व्यवस्थापन एेन २०७४ बारे अभीमुखीकरण                          मिति २०७४।०८।१६ गते विभिन्न विषयगत क्षेत्रको नेतृत्वदायी तथा सह नेतृत्वदायी निकायहरुको बैठकका निर्णयहरु                          दाङको राप्ती गाँउपालिका -३मसुरियमा ग्याँस सिलिण्‍डर लिग भई,आगलागी हुँदा १ महिलाको मृत्यु।                          २०७४ श्रावण महिनामा अाएकाे बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारकाे लागि राहत र पुनर्स्थापना कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी मिति २०७४/०७/२७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।                          रसुवामा आगोलागी हँदा भौतिक क्षति                          
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-०९-०२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-०९-०२ सम्म बाढी, पहिरो, चट्याङ्ग-हुरी, आगलागी, अन्य र अन्य... ४२९१ ९३९ १३४ १३९० ३०९०७ २४५३७३ ४४९२ १२०५ १०९५३ ४७१०७७९४८६
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२६ ६१ १० १५ १६१ ३३ ६७ ३४५ ७५२९०९००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७४-०७-०६ ३३ १० ८२ ६३ २१ ९४ ५२६२२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७४-०८-२७ ५५ १० १५ ८९ २२ २८ ३५ ४६२०८०००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-०८-२८ १५५ १७ ३० ३३ ४१ ३४०६ २४३१ ७७ १० ६० ८२९६२५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२२ २०७ २२ १४ ४५ १३ १० २३ ३६१६ २८८३ २४५ ४४ १८६ ७९४९८८००
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-०८-२८ १४४ ११ १० २७ १५ २२ १४८० ३३९ १५३ २६ ३९ ८७७२५०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२४ २६ १४ २९ ११ ७४ २००१६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-२७ २७ ६२ २६ ३३ १४१८३८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२१ ६१ १० १४ १२७ ११ ४२ ११५१११२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०७-२३ ३१ ६६ २९ १५ ५३ १२९७१३९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-०८-२७ ११४ १९ २६ १६ २३ ३९ २६७ ६८ ३० १०७२५४५००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-२८ ६२ १७ १८ ३५ १०५ ४५ १० ६१३ ४०२९८३०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७४-०८-१९ ४१ १६ ७५ ४३ ११ ७८ ३०३३९९००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२६ ७२ २३ १२ ७१८ ५१२ ३९ १३६ २६५९००००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२९ १६४ १० १० २२ १५ २३ ३०४० २४६३ १८४ ४४ ४६ ७०२९५०००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२० ५५ १२ १२ १९ ११६ ७० ३५ ५१ ५४१९१५००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-०८-२८ ८५ ११ १० १४ ४०० २६३ ५६ १७ १२ २७९२३०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-२८ ५२ १६ १३ १२१ ४५ ४५ १६ २०७२३८००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२७ ११० १२ २७ १५ २०९ १५ ६३ १५ ४५१४८७००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-०८-११ ४८ २४ २० २२ ४२ ७० ३० ६५ १०५८९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-०८-२० ३६ १२ २० ६४ ३७ १४ ४८ ११३४४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-१८ ४५ १२ १३ २० ६८ ३९ ८५ ४०८९६७५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-०८-१८ ७१ १७ २५१ ४५ १४२ ७८५ ५९१९४५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-०८-१५ ५४ १२ ६५ ३१ १० १०३८ ५५२६७०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२६ ६५ १६ १९ १०२ १७ ३२ ११ ३० ३७७०५३८०
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-०७-०५ ४३ ११ ५३ १३ १७ ७७२८७७३३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-०८-२९ १९६ ११ ४६ १८ ६४ ३३६ ८१ ८९ १५६२ ३१७८०९०००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७४-०७-१४ २९ १३ १२ २५ ७५ १६ २१ ७६५७०००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७४-०८-१६ २० १० १२ ३१ २३ ३९ १८७०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०७-१३ ४२ ३९ १२ ५१ ८३ २३ २७ ५१२१३०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०८-२७ ९१ ३१ ५४ ४९ १०३ १८१ २१ १०१ ४३ ४४३२०४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-०८-२७ १११ १५ ११ ३० ११ २६३ १११ ७२ २६ १६९३ ३७५७४७५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-०८-२८ १२१ १० ११ १९ ५६९ ४०७ ६९ २७ २१९ ६३१०६०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-२७ १११ १५ २० २९ ४८२ २६४ ९७ ३८ १०५९ १०६०३६०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-०८-२७ ६० १३ २३ २८ ३७ ६४८ ५२१ ४१ १११९०६००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-१३ ४० १४ १५ २३ ९६ ३५ २३ २७ ३७१११०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०७-१९ ३३ ५२ २२ १८ १५३९९१००
३८ मनाङ्ग २०७३-०१-३१ - २०७४-०८-१४
३९ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-२३ ५६ १७ १८ २५ १३५ १४ ३१ २३ ९४१३९०००
४० तनहु २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-०९ ३७ १२ ४० १२ ३५ ९२३५०००
४१ स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७४-०६-०६ ५१ ११८ १० ४२ ४७ ६२ ५१८९००००
४२ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७४-०८-२८ ५२ २८ १६ ४४ ९३ १५ ३३ १५ २९ ८०९००००
४३ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-२४ ८२ २८ १३ २० २१४ १५१ ६२ ९८ ३९१८६२२६
४४ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७४-०८-०५ ४६ १६ ९७ ३२ ३६ ११ ११७ ३७९०३०००
४५ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७४-०८-२२ १२ १५६९६५००
४६ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७४-०८-२८ ५४ १५ १२ १०२ ६८ ३३ ४८ १०३४००००
४७ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-०९ ५३ ११ १५ १२३३ ६३० ३६ २२ ७५९१०५०
४८ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-०८-२७ ७० १२ ५०६ ३३० १०५ १० १७ ११०१६७५००
४९ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२२ ९३ १९ १६ ३४१७ २३०००५ ४६९ १८६ ११७ ८७१८८०००
५० अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२८ ३३ १८५ १७० ३१ ७२ ६८९५७२००
५१ गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-०३-२० ६३ २१ २० ११ ३१ ३४६ २१ १४२ १०४ ६३ १५५५४००००
५२ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-०८-०४ ५३ १० ७९ ५६ ३९ ३१२३२६००
५३ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-०४-३२ २९ ४९ ३२ ३२ ११ ३८ ८५०१०००
५४ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-०८-२१ ५१ २२८ १५ ३८ १३ १२४ १७७३४१००
५५ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७४-०६-११ ५३ ३२ २४ ५९ १६ १० २६ ६०५ ३९७ २०२ ६८ २१८ ७५३८७६०००
५६ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२४ ११५ २५ १८ २३ ३०२ २७ १५२ ३० ६८ ७९५४२४३०
५७ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-०८-२० ७३ १५ १० १४ ५३२ १०८ २९ २८ ८९०१९०००
५८ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-०७-२७ ६७ ११ १७ २२ ८९९ ४९४ ४३ १६ ३२ १५७८९५००
५९ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-०६ १७ १८ १० ४७ ८६५०८०५०
६० जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७४-०४-१० २७ १६ १७ ३३ ६१ १९ १२५००००
६१ दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०५-११ २२ १० १५ ३४ ११ १३ ३८७००००
६२ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-०५-०४ १४ २५ १२ ४७ ३१२००००
६३ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-०१-१७ १० ९६ ५३५००००
६४ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०५-०३ २० २० १७ २२ ४९ २७ २४८ २००००००
६५ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७४-०७-०१ १५ ४७ ३६ २११ १०६६५०००
६६ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७४-०४-२२ १९ २६ ६२ १६ ६६ ८५३३०००
६७ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-०४-३२ २२ ३९ १६ ११ २८४९४००
६८ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-०६-२३ ३० १४ २० ६०९ ७० ३५ ११३ २१४८०००
६९ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-०८-२४ ४० २५ १८ ४३ ४८ १६ ५५ २४२७५००
७० डोटी २०७३-०१-१७ - २०७४-०४-०६ ११ ७२ २२ १३५१८४८५
७१ कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७४-०८-२८ ४४ १३ १६ २७८३ २५६१ २२ ८६४८९००
७२ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०७-०५ ४४ १६ २४ ५७ १७ १७ २९ १४६९५०००
७३ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७४-०५-०४ १४ ४५ २५ २५८८४२०५
७४ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-०४-०४ १८ ७६ १० २८ २४३००००
७५ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७४-०४-१२ १३ २० १४ ३२ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links