Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०८०-०६-१०
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७९-०१-०१ देखी २०८०-०६-१० सम्म पहिरो, आगलागी, चट्याङ्ग, हवाई दुर्घटना, जनावर आतङ्क र अन्य... ७४३५ ६७७ ६७ १६५८ १६३६६ ३०५८ २८५१ १३१४ ५५४९ ४१७९२९१३४७
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
२०८०-०३-१७ - २०८०-०३-१७ १२३७००
ताप्लेजुङ २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-२७ १०९ १० १६ २२ १७२० २४२ १९४ १६ १२० १००३२१९००
पाँचथर २०७९-०१-१८ - २०८०-०५-१० १०७ १३ १५ २१ ३६१ ३० ५४ १८ ९० ९१३३७५००
इलाम २०७९-०१-१६ - २०८०-०५-३० ५४ ५४ २७ ११ ६५४१४०००
संखुवासभा २०७९-०१-२२ - २०८०-०६-०२ १०२ १० १९ १३ २० १३५ २७ ३३ १६ ८८ ६०५०००००
तेह्रथुम २०७९-०१-०३ - २०८०-०५-२७ ५६ ११ १५ ९४ १० ३८ २६ १९३ ३६४९५८००
धनकुटा २०७९-०१-०५ - २०८०-०५-०४ ९४ १७ ९१ २३ २४ ११ ४९ ४५२९७५००
भोजपुर २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-२५ ११० १२ १३ २५ १३४ २० ३९ १९ ९६ ३९७८८४००
खोटाङ्ग २०७९-०१-०२ - २०८०-०५-३१ ८९ ९९ १६ ४५ २८ ८८ १०४९७८१००
१० सोलुखुम्वु २०७९-०१-११ - २०८०-०६-०९ ७६ १६ २२ ७९ २५ १७ १०१०४४५००
११ ओखलढुङ्गा २०७९-०१-०५ - २०८०-०६-०३ ११४ १० १०१ ११ ३५ १३ १७९ ७१९५३०४५
१२ उदयपुर २०७९-०१-०६ - २०८०-०५-२८ १५२ १३ २२ १७२ १८ ५९ ३९ २५८ १२१६६११००
१३ झापा २०७९-०१-०५ - २०८०-०६-०७ ३५२ १४ २० २२ ४२ ५०० १०५ ८४ ३६ ३५ ३६१५९१९००
१४ मोरङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८०-०६-०३ २९७ ११ ११ २२ ४४८ ८४ ५२ ६९ ८२ १६२६७७०००
१५ सुनसरी २०७९-०१-०२ - २०८०-०५-३० २६३ १६ १० २६ ३२७ ५७ ७५ ५६ २६४ १६५७६०३००
१६ सप्तरी २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०९ २०४ १० १९ ३२१ ४९ १०५ ६५ ७४ ८४२१२८५०
१७ सिराहा २०७९-०१-०४ - २०८०-०६-०५ २४८ ११ १४ १६ ३० ३३० ४७ ३५ २९ ६६ ९२४७८९५०
१८ धनुषा २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०१ २०७ २२ २९ २६७ २६ २६ १४ २५ ६२१४८७२०
१९ महोत्तरी २०७९-०१-०२ - २०८०-०५-२४ ८४ १० २० ३० ११६ १६ २४ १० २४ ३९६५८३००
२० सर्लाही २०७९-०१-०३ - २०८०-०५-२८ १४६ १३ १२ २५ २१३ ५१ ३७ ३१ ३९ ४०८२८७००
२१ रौतहट २०७९-०१-०२ - २०८०-०५-२८ १५९ १३ १४ २३ १८ ४१ २६२ ४६ ९९ ३८ १०९ ११३४०७६००
२२ वारा २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०४ १७७ १६ १६ ३२ २४५ ३० ४१ ४५ १०२ ६२९०९५००
२३ पर्सा २०७९-०१-०१ - २०८०-०५-१३ १११ ११ १५ २६ १३४ २४ ३४ ३६ २१०२१६४५०
२४ दोलखा २०७९-०१-०३ - २०८०-०६-०७ ५९ ७५ ४१ १९ १५० ६५०५००००
२५ रामेछाप २०७९-०३-०८ - २०८०-०४-३१ २५ ३० ११ १५ ११२०८३००
२६ सिन्धुली २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०३ ४७ १० १५ २२ ६३ २३ ३० ३२७७८६००
२७ काभ्रेपलाञ्चोक २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०८ ६८ १२ ७१ १२ १५ २०० ५०५७१०००
२८ सिन्धुपाल्चोक २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०६ ६८ ७१ १२ २० १५ १३९ १९४४४५००
२९ रसुवा २०७९-०१-१५ - २०८०-०५-१३ १९ २१ १४ १४५५४००
३० नुवाकोट २०७९-०२-३१ - २०८०-०५-०२ २५ २४ २९२१८५००
३१ धादिङ्ग २०७९-०१-१५ - २०८०-०५-०८ ४९ ११ १५ ४४ १७ २४ १०१५८०००
३२ चितवन २०७९-०१-०९ - २०८०-०५-३० ९४ ११ १९ २२ ३० ५२ १०६ १२ ३६२०७०००
३३ मकवानपुर २०७९-०१-०३ - २०८०-०५-१० ८५ १५ ११ १९ ७९ २४ १० १०१ ४००१९६६०
३४ भक्तपुर २०७९-०१-०२ - २०८०-०५-२७ ८७ १२ १८ ९३ २० २५ १२१४३१५००
३५ ललितपुर २०७९-०१-०५ - २०८०-०५-११ ८३ १४ २३ ९० १३ १२ १७ ११६१६७९००
३६ काठमाण्डौ २०७९-०१-०४ - २०८०-०६-०७ २७० १० १६ ३५ २४ ५९ ३१५ ५५ १२ १५ १० ३७२५२८१८७
३७ गोर्खा २०७९-०१-१० - २०८०-०५-११ ४३ २७ २९ ९० ४७ १२ ६३५००००
३८ लमजुङ्ग २०७९-०१-०८ - २०८०-०५-२८ ३८ १० ३१ ३३ ९०३००००
३९ तनहु २०७९-०१-१४ - २०८०-०६-०६ ६५ १३ २१ ६९ १३ २९ ९३१६५००
४० कास्की २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०७ १४६ ४५ २५ ७४ १४ २३ २२३ २१ १५ १३ २७ ३८२१५०००
४१ मनाङ्ग २०७९-०१-२९ - २०८०-०४-०९ १४
४२ मुस्ताङ्ग २०७९-०४-०९ - २०८०-०६-०७ ३४ १४ ५६ १९ ३२ १९८६६००००
४३ पर्वत २०७९-०१-०५ - २०८०-०४-०५ २४ १३ ३७०००००
४४ स्याङ्गजा २०७९-०१-०१ - २०८०-०५-२८ ४७ ११ १७ ५३ १५ १८ ३५३९०००
४५ म्याग्दी २०७९-०१-१५ - २०८०-०६-०८ ९८ १० १३ २३ ७२ ११ १४ ८३ ५४६७०००
४६ वागलुङ्ग २०७९-०१-०६ - २०८०-०६-०७ १०९ १० १५ ११३ १७ ३१ २७ ८२ ३०८५५०००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७९-०१-१६ - २०८०-०५-२५ ७१ १३ १९ ६८ १० १० ४१५३७०००
४८ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७९-०१-०९ - २०८०-०५-०९ ७८ १२ १५ १९ ११४ १२ १३ २२ २५३४१०००
४९ रुपन्देही २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०६ १०० २३ ३० १४५ १३ ८१७३४७००
५० कपिलवस्तु २०७९-०१-०३ - २०८०-०६-०८ १७६ १४ १८ २४१ ३१ ५२ ८६ ८० २६०७४५७५
५१ पाल्पा २०७९-०१-०६ - २०८०-०६-०४ ५९ १२ २१ ५२ ३८ १२२७२०००
५२ अर्घाखाची २०७९-०१-१४ - २०८०-०५-१८ ९३ १० ११ १२ ९२ २८ २४ २४ ५१६००००
५३ गुल्मी २०७९-०२-११ - २०८०-०६-०८ ५७ १२ १२ १९ ७६ २० ५२ १३०५००००
५४ रुकुम पूर्व २०७९-०१-१६ - २०८०-०६-०८ ४६ २१९ २५ १९ १२८३७९७५
५५ रोल्पा २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०५ १३२ १० १९ १२६ २० ३४ १८ ४४ ५३६३७५००
५६ प्युठान २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०८ १३० १२ ११ २० ३१ १२६ १६ ४१ ४० १३२ १४९७९०००
५७ दाङ्ग २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०७ १८६ १६ १३ २८ ४१ २०९ ३७ ५८ २५ १४८ ७१९७७३००
५८ वाके २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०८ ९३ १३२ ३२ ४१ १३ २५ ६३६०२८००
५९ वर्दिया २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-२५ १५३ १३ ३१ २२ ५३ २०१ ४७ ३० ३० ५९ २८८९३७६०
६० रुकुम पश्चिम २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-३१ ४१ १० ४५ २५ ९१८८००
६१ सल्यान २०७९-०१-०१ - २०८०-०५-३० ३३ १२ ४० ८८ २१८००००
६२ डोल्पा २०७९-०२-२६ - २०८०-०६-०५ १३ १७ ५५००००
६३ जुम्ला २०७९-०१-०९ - २०८०-०५-०४ ३६ ११ २० १४ १०९० ७३१ ३२३ २८६ ९७०००००
६४ मुगु २०७९-०५-०२ - २०८०-०६-०६ १५ १३ २३२ ८९ १४१
६५ हुम्ला २०७९-०२-१६ - २०८०-०६-०३ १९ १४३ १८ ३९ १११ १६२७६८५०
६६ कालिकोट २०७९-०२-१९ - २०८०-०५-०६ ४३ ११ १२ १६ ११ २० २०९ ४५ १७० ५१ ६८५००००
६७ जाजरकोट २०७९-०१-०५ - २०८०-०५-३० ३० १३ २० ४१ ३५
६८ दैलेख २०७९-०१-०३ - २०८०-०६-०१ ७० २७ ५७ ८४ १२५ १६ ८७ ५८८००००
६९ सुर्खेत २०७९-०१-०६ - २०८०-०६-०७ ६२ १४ १५५ ३५ ३० २२ १२६ ३५३३०२४०
७० वाजुरा २०७९-०१-१० - २०८०-०६-०३ ९२ १० १८ १६५ ६१ ४० १३ १७८ ७२७९३५०
७१ वझाङ्ग २०७९-०३-१६ - २०८०-०६-०९ ५४ १० १४ ९१ ३८ १० ५४ ५०३४६५०
७२ डोटी २०७९-०१-०१ - २०८०-०६-०५ ५७ २७ ३६ १०३ १४ १७ ३५ ४२०५६००
७३ आछाम २०७९-०१-०१ - २०८०-०५-२९ ८६ २१ २९ १९ २९ ४८ १३५ ५१ १४ ४३ १२२७०००
७४ दार्चुला २०७९-०१-०३ - २०८०-०५-२८ ८० १५ २९ १६ ४५ १४२ १७ ४५ ५४६ १३०००
७५ वैतडी २०७९-०१-०४ - २०८०-०५-२४ ५९ १६ ३९ ३५ ४२४२०००
७६ डडेलधुरा २०७९-०२-२० - २०८०-०४-२४ ३८ १४ ४६ ३६ १५००००
७७ कन्चनपुर २०७९-०१-०१ - २०८०-०५-२९ १४० १२ ११ १७ २८ १७५ १७ ११ ३८ ४१ २२५९५४००
७८ कैलाली २०७९-०१-०२ - २०८०-०६-०८ १८४ ११ २० १५ ३५ ३५५९ ५१३ ११४ ३६ ५५ १५९५८३९८५
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने
## पहिरो/बाढीबाट भएको क्षतिमा पहिरो/बाढीले प्रभावित गाडी र यात्रुहरु पनि समावेश गरिएको छ।