Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७५-०६-०२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७५-०१-०१ देखी २०७५-०६-०२ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, भारी वर्षा, बाढी, हावा-हुरी र अन्य... १७७८ २४८ २४३० ४९४५ १५३० ११०६ २८४ २२३४ २३२१५४०९५८
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७५-०१-०३ - २०७५-०३-२४ १० ४८९०००
रुकुम पश्चिम २०७५-०१-०३ - २०७५-०५-२१ २८ ११ १६८ २४ १६ ४२३२०००
नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७५-०१-०३ - २०७५-०५-२८ १८ १५३ १३५ १० १६२००००
रुकुम पूर्व २०७५-०१-०५ - २०७५-०५-२१ १८ २१ १४ ६९१९०५०
ताप्लेजुङ २०७५-०१-०३ - २०७५-०५-२९ ४० ११२ ११ २३ २५१४३५००
पाँचथर २०७५-०१-१४ - २०७५-०५-२५ १५ १७ १० ४३३१०००
इलाम २०७५-०२-०४ - २०७५-०५-२१ १६ २४ २५२३४५००
झापा २०७५-०१-१० - २०७५-०५-२७ ४१ १४८ १९ १८ ३० ४८२४१०००
मोरङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०५-३० ५९ २०३ ६० १६ २२ ३३०३५८००
१० सुनसरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-१९ ३५ ११ १८ २०६ १० १६ १६ ५८११९०००
११ धनकुटा २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-१७ ११६००००
१२ तेह्रथुम २०७५-०१-३० - २०७५-०५-२९ १४०००००
१३ संखुवासभा २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-३० ३७ ६८ १३ ७३१०८००
१४ भोजपुर २०७५-०२-२० - २०७५-०५-२९ १२ ४३ ३१ १२८८६०००
१५ सोलुखुम्वु २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२८ २५ १० २७ ७५३२९००
१६ खोटाङ्ग २०७५-०१-०३ - २०७५-०५-१७ २७ ३४ १५ १३३११०००
१७ ओखलढुङ्गा २०७५-०१-१२ - २०७५-०५-१६ ३६ १५००००
१८ उदयपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२९ २७ १५ ४७ १५ ११ ९०७८०००
१९ सप्तरी २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२६ ५६ १३ २७८ ८७ ४२ १७ २३००१२००
२० सिराहा २०७५-०१-०९ - २०७५-०४-३१ १३ २३ २३ ४७१००००
२१ धनुषा २०७५-०१-०४ - २०७५-०५-३० १४ ३१ २० ३७३९०००
२२ महोत्तरी २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-२१ ३७ ४९ १८ १२ ६८२४०००
२३ सर्लाही २०७५-०१-१४ - २०७५-०५-२९ २० २७ ५९१८७००
२४ सिन्धुली २०७५-०१-०४ - २०७५-०४-२५ १२ १४ २४ ७७८००००
२५ रामेछाप २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-१९ १८ १० ३७ २६ ४८४९४००
२६ दोलखा २०७५-०१-१२ - २०७५-०५-१० १४ ३५ १४ १२६०००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७५-०१-०७ - २०७५-०५-२९ २० ३० २६ ११ २०७०५०००
२८ काभ्रेपलाञ्चोक २०७५-०१-०१ - २०७५-०६-०१ २५ ३८ १२ १३ ३३ ३८९५००००
२९ ललितपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२० १३ १५ ४९८८००००
३० भक्तपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०६-०१ २२ २६ ४२४१२००
३१ काठमाण्डौ २०७५-०१-०४ - २०७५-०५-३० ६३ १५ २४ ३३३ २४६ १२५९१९५००
३२ नुवाकोट २०७५-०१-१८ - २०७५-०५-२७ ३२ १५ ७४ १२ २६ ८५ २६८१९०००
३३ रसुवा २०७५-०१-०८ - २०७५-०५-३० १७ १३ २४ ३१ ५४ १२ ३३७०९०००
३४ धादिङ्ग २०७५-०२-१४ - २०७५-०५-१८ १५ ११ ३० २१ २१ २६२००००
३५ मकवानपुर २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-३० ३८ १६ २१ ३७ ४५ १९८१८०००
३६ रौतहट २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२२ १९ ३४ १७ ८१७ ५५३००००
३७ वारा २०७५-०१-०१ - २०७५-०६-०१ ५२ १०७ २३ ५५ १७ ३२ १२८०९५७०००
३८ पर्सा २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-३१ २८ ३८ १३ १७ ४६५८७०००
३९ चितवन २०७५-०१-०४ - २०७५-०५-२८ ३४ १० १९ ४२१ १२७ २६५ ५५६१००००
४० गोर्खा २०७५-०१-११ - २०७५-०५-२९ २८ १६ ५९ १४ १० ५३७७०००
४१ लमजुङ्ग २०७५-०१-१६ - २०७५-०५-२७ १८ १० १७ ३३ १४ ४२ ३४५००००
४२ कास्की २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२५ ३९ १४ १२ २६ ६० ३२२९००००
४३ तनहु २०७५-०१-०८ - २०७५-०४-१६ १० १७ १० ४१ ७०००९००
४४ स्याङ्गजा २०७५-०१-३० - २०७५-०४-२० १८ १९ १० १०६०३०००
४५ पर्वत २०७५-०१-११ - २०७५-०५-२० १७ २५ १६ २० १३८३५०००
४६ वागलुङ्ग २०७५-०१-०४ - २०७५-०६-०१ ३४ ५४ १२ २७ १४ ८७ १९००००००
४७ म्याग्दी २०७५-०१-१९ - २०७५-०५-३१ १५ १० १३ २८ १२ २५००००
४८ मुस्ताङ्ग २०७५-०२-०४ - २०७५-०५-२७ २४ १६३८०००
४९ पाल्पा २०७५-०१-१० - २०७५-०५-२७ २३ २७ १२ २७७६०००
५० रुपन्देही २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-२९ २० २२ ४५०६५००
५१ कपिलवस्तु २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२८ २९ ३४ १० ११ २४४२३५००
५२ अर्घाखाची २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-२५ १३ २० ११ १६ ९६०००००
५३ गुल्मी २०७५-०१-१० - २०७५-०५-२९ ११ १६ १०००००
५४ सल्यान २०७५-०१-१२ - २०७५-०५-२३ १० ११ १० १०५४७००
५५ रोल्पा २०७५-०१-०७ - २०७५-०५-२३ ३० १५ ४१ २१ १८ ३६२५०००
५६ प्युठान २०७५-०१-०६ - २०७५-०५-३० १३ २० ९९
५७ दाङ्ग २०७५-०१-०१ - २०७५-०५-२९ ६० १० १२६६ ६२५ १८९१ ४८६ ३६ २६ १३ २३७२७०००
५८ वाके २०७५-०१-०३ - २०७५-०४-२७ २९ ४७ १६ २१ ११५७९०००
५९ वर्दिया २०७५-०१-०४ - २०७५-०५-२८ ५९ १२ १४३ ५९ १६ १५ २० ९४५६०३२
६० सुर्खेत २०७५-०२-२७ - २०७५-०५-२५ ११ १३ १७ ६६८१०००
६१ जाजरकोट २०७५-०४-०४ - २०७५-०५-१४ १७ ११ २९ १२ १७ २११६०००
६२ दैलेख २०७५-०१-१८ - २०७५-०५-२० १० १२ ७०००००
६३ डोल्पा २०७५-०१-२५ - २०७५-०५-१६ २१ ३२ १४ ५९६७०००
६४ जुम्ला २०७५-०४-१० - २०७५-०५-०१ २३७६०००
६५ कालिकोट २०७५-०२-१८ - २०७५-०५-११
६६ मुगु २०७५-०१-२० - २०७५-०५-२० २३ १७ ४०० ४५१८००००
६७ हुम्ला २०७५-०४-०८ - २०७५-०५-३० ३५ ४९ १८ २३ १११३७३००
६८ वझाङ्ग २०७५-०१-१९ - २०७५-०४-३० १३ १४ २६
६९ वाजुरा २०७५-०१-०६ - २०७५-०५-२१ १० १९ २६ ६०९०००
७० आछाम २०७५-०१-०२ - २०७५-०५-२३ १३२ १५३ १२२ १४ १३ १३७२६४७६
७१ डोटी २०७५-०५-१० - २०७५-०५-१० २५००००
७२ कैलाली २०७५-०१-२६ - २०७५-०५-२० २२ २५९ २४७ ६७१५०००
७३ कन्चनपुर २०७५-०१-१० - २०७५-०५-२६ १० १० ८३००००
७४ डडेलधुरा २०७५-०२-१० - २०७५-०५-२७ २० १० १६ ५० ३२
७५ दार्चुला २०७५-०२-१२ - २०७५-०४-०९ २४ १२
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने