Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Source:
Report By:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
Language:
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७४-०३-१२
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना मृत्यु वेपत्ता घाईते घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७३-०१-०१ देखी २०७४-०३-१२ सम्म चट्याङ्ग-हुरी, पहिरो, बाढी, आगलागी, डुबेर र अन्य... ६१० ७३ ११०३ १३०९ ३५४५ ८६२० ३३४०८१६५०३
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * घर क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-०५ १० १३ ३३ ५४ ३३१ ४९३१८३००
पाँचथर २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-१० ५३ ९२ ४९२०२६००
इलाम २०७३-०१-१३ - २०७४-०२-१६ १२ ११ १४१०५०००
झापा २०७३-०१-१२ - २०७४-०२-३० ११ ३१ ५५ ४८ ४७ ७६४५६५००
मोरङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-१० २० १५ १६ २२४ १७० ५९०३८७९७
सुनसरी २०७३-०१-०७ - २०७४-०२-२१ १० १२ ६५ ११८ २५ ७६२५३०००
धनकुटा २०७३-०१-०१ - २०७४-०२-१२ १४ ११ ७४ १९०२६०००
तेह्रथुम २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-०७ २५ २८ १३५८३८००
संखुवासभा २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-२८ ११ ३० १०३९४२२२३
१० भोजपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-१९ २८ ५३ १२८९८६९००
११ सोलुखुम्वु २०७३-०१-०६ - २०७४-०३-०८ ११ १८ २२ ४८ २८ ८८५११५००
१२ खोटाङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०३-०९ २८ ३३ ५६२ ३०४४२८०६
१३ ओखलढुङ्गा २०७३-०१-०५ - २०७४-०२-२८ १३ ३७ ६५ २८०५४४००
१४ उदयपुर २०७३-०१-०१ - २०७४-०२-२५ १७ २१ ३३ १३४ २२२६५०००
१५ सप्तरी २०७३-०१-०१ - २०७४-०३-०६ १४ १५ २३ १४० ३९ ४५०८४५००
१६ सिराहा २०७३-०१-०१ - २०७४-०३-०६ १९ ५७ ४९ ५१२२१०००
१७ धनुषा २०७३-०१-१५ - २०७४-०२-२० १० १७ २१९०८०००
१८ महोत्तरी २०७३-०१-०३ - २०७३-१२-२९ १३ ५८७२०००
१९ सर्लाही २०७३-०१-०१ - २०७४-०३-११ ११ ११ ४६ ३३०१०५००
२० सिन्धुली २०७३-०१-१३ - २०७४-०२-११ १५ ४० १५ ४२ ८११९३००
२१ रामेछाप २०७३-०१-१० - २०७४-०२-०२ २६ ३७ ७१९४४००
२२ दोलखा २०७३-०१-०१ - २०७४-०३-०८ १९ ३३ ७२ ३३६६४९५०
२३ सिन्धुपाल्चोक २०७३-०१-१२ - २०७४-०२-२१ १५ ३६ ११९ ७३० ३८३५५५०१
२४ काभ्रेपलाञ्चोक २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-२५ १२ १९ १०३२ १८४१२०००
२५ ललितपुर २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-०६ १५ २० ३६४९८४००
२६ भक्तपुर २०७३-०१-०९ - २०७४-०३-०३ १६ २०८१४९३०
२७ काठमाण्डौ २०७३-०१-०७ - २०७४-०३-१० ५६ ५८ १२ १५६२ २२५६१९०००
२८ नुवाकोट २०७३-०१-१४ - २०७३-१२-११ २० २१ ४०४००००
२९ रसुवा २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-१३ १७२०००००
३० धादिङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-२८ ४४ १७ २८६९५०००
३१ मकवानपुर २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-२३ २३ ९७ ६५ ४३ ३५१५५४००
३२ रौतहट २०७३-०१-०५ - २०७४-०२-२४ १६ ५६ ९८ ३३५८३७५०
३३ वारा २०७३-०१-०४ - २०७४-०३-११ ११ १४ ३८ ७७ ४९४४९०००
३४ पर्सा २०७३-०१-०३ - २०७४-०२-१४ २२ १२ ८२ १०५९ ९९९२१०००
३५ चितवन २०७३-०१-०८ - २०७४-०३-०८ १५ ३२ २१ ५९७००००
३६ गोर्खा २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-२३ १२ २३ २८ २१ २३ ३५६१४०००
३७ लमजुङ्ग २०७३-०१-०४ - २०७४-०३-०३ १८ १८ १२५१०६००
३८ कास्की २०७३-०१-०३ - २०७४-०१-२१ ११ २१ १० ११ १८ ८०४०९०००
३९ तनहु २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-१५ १२ १२ २७ ९०३५०००
४० स्याङ्गजा २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-०८ ४४ ५८ ५१६७००००
४१ पर्वत २०७३-०१-१८ - २०७४-०२-११ ४० १३ २९ २२ ५८७५०००
४२ वागलुङ्ग २०७३-०१-०३ - २०७४-०२-०८ १८ १० १३५ ८८ ३४८७१२२६
४३ म्याग्दी २०७३-०१-०३ - २०७४-०२-०७ १२ ३२ ३२ १०० ३५०४९०००
४४ मुस्ताङ्ग २०७३-०४-०२ - २०७४-०२-२८
४५ पाल्पा २०७३-०१-१० - २०७४-०२-१६ ६० ४४ ७३३३०००
४६ नवलपरासी २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-१२ २१ १९ ५९९१०५०
४७ रुपन्देही २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-२७ २३ ३७ ११ १००४६२३००
४८ कपिलवस्तु २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-२८ १६ ११ ४५९ ७६ ७८९६८०००
४९ अर्घाखाची २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-२१ १६४ ६५ ६२९२२२००
५० गुल्मी २०७३-०१-०४ - २०७४-०२-०८ १८ २२ २१ १४२ ६३ १५५५४००००
५१ रुकुम २०७३-०१-०५ - २०७४-०२-०५ ५१ २९ २९३३४१००
५२ सल्यान २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-१२ २९ ३० ३८ ८४११०००
५३ रोल्पा २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-२२ १५ ३४ १२१ १५१३२७००
५४ प्युठान २०७३-०१-०३ - २०७४-०२-१६ ३२ २३ ५८ २६ ३९७ २०० २१३ ७५३८७६०००
५५ दाङ्ग २०७३-०१-०२ - २०७४-०३-०२ १६ २१ २६ १२५ ५१ ७७४४२४३०
५६ वाके २०७३-०१-०२ - २०७४-०२-२२ १४ ८९ २५ ५०२०७०००
५७ वर्दिया २०७३-०१-०१ - २०७४-०२-२२ १६ २७ २६ २८ १२१९४५००
५८ सुर्खेत २०७३-०१-०१ - २०७४-०२-१८ ४३ ४४००८०५०
५९ जाजरकोट २०७३-०१-०९ - २०७४-०२-११ १६ १९ १२५००००
६० दैलेख २०७३-०१-०२ - २०७४-०१-२४ १२ १० १३ ३८७००००
६१ डोल्पा २०७३-०१-२० - २०७४-०१-०१ १२ ४७ ३१२००००
६२ जुम्ला २०७३-०३-२९ - २०७४-०१-१७ ९६ ५३५००००
६३ कालिकोट २०७३-०१-०१ - २०७४-०१-०७ १५ १६ २६ २४८ २००००००
६४ मुगु २०७३-०१-१८ - २०७४-०३-०५ ३४ २११ ३४६५०००
६५ हुम्ला २०७३-०१-१२ - २०७३-१२-१२ २५ १६ ६६ ८५३३०००
६६ वझाङ्ग २०७३-०१-१० - २०७४-०२-०२ ११ २८४९४००
६७ वाजुरा २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-१६ १८ ६६ २७ ८४ १७२३०००
६८ आछाम २०७३-०१-०६ - २०७४-०२-१३ ४१ ५४ १६६३०००
६९ डोटी २०७३-०१-१७ - २०७३-१२-२० २० १३५१८४८५
७० कैलाली २०७३-०१-०१ - २०७३-१२-२६ १३ २० ७४५८९००
७१ कन्चनपुर २०७३-०१-०३ - २०७४-०३-०२ २३ १४ १३ ११८९५०००
७२ डडेलधुरा २०७३-०१-०५ - २०७४-०२-०२ २५ २४६८४२०५
७३ वैतडी २०७३-०१-१९ - २०७४-०१-२१ १० २८ २४३००००
७४ दार्चुला २०७३-०१-०५ - २०७३-०६-२४ १४ ३१ ५७ ११७४९००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी

Quick Links