Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
.....
Print
Report By:
Language:
Incident Type:
All Incident TypesX
District:
All DistrictsX
Daterange:
AD: -
BS: -
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय
राष्ट्रिय आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र
विपद्का घटनाबाट भएको क्षतिको अद्यावधिक विवरण
सम्प्रेषण मितिः २०७७-०८-१७
१) विपद्का घट्नावाट भएको संक्षिप्त क्षति विवरण
मिति अवधि घटना घटना संख्या मृत्यु वेपत्ता घाईते प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
आंशिक पूर्ण
२०७७-०१-०१ देखी २०७७-०८-१७ सम्म पहिरो, चट्याङ्ग, बाढी, सर्पदंश, आगलागी र अन्य... २५२६ ४९२ १०२ ८८६ ६६८३ २९८९ १५१८ ४७९ २४३९ १०४७०३००१०
२) जिल्ला अनुसारको क्षतीको विवरण
सि.नं. जिल्ला मिति अवधि घटना संख्या मृत्यु * वेपत्ता * घाईते * प्रभावित परिवार घर क्षती गोठ क्षती पशु चौपाया क्षती अनुमानित क्षती
पुरुष महिला पहिचान
नभएको
जम्मा पुरुष महिला जम्मा आंशिक पूर्ण
ताप्लेजुङ २०७७-०१-१९ - २०७७-०७-१९ १८ १० ६३ १४ ९३३४९०५०
पाँचथर २०७७-०२-०३ - २०७७-०८-०८ २१ ३६ १५ ५९१७४००
इलाम २०७७-०१-०९ - २०७७-०८-०३ ३३ ४२ १६ १६१३८६५०
संखुवासभा २०७७-०१-०१ - २०७७-०६-२३ ४७ ११ १३ ५३ २४ १० १० १४३६९९००
तेह्रथुम २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-११ २९ २९ १३ ९४८७४००
धनकुटा २०७७-०१-२४ - २०७७-०८-०९ ४४ ५५ १७ ३२ १९ २०८५५६००
भोजपुर २०७७-०१-१० - २०७७-०८-१४ ४२ ४१ २३ १२ २१५२१४००
खोटाङ्ग २०७७-०१-०१ - २०७७-०८-१४ ३६ ३७ १० १८ ११६४०५००
सोलुखुम्वु २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-०९ २७ १० ३७ १३ १३ २०२९००००
१० ओखलढुङ्गा २०७७-०१-१६ - २०७७-०७-२९ १७ १९ १० ६२९२०००
११ उदयपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ४९ १५ ७५ २१ २० ११ २३ २०६०७२००
१२ झापा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ५५ ८७ १६ २१ ५३८२९५००
१३ मोरङ्ग २०७७-०१-०४ - २०७७-०८-१२ ९१ १९ २८ १३४ ४१ २८ १४ १० ६१५४७६००
१४ सुनसरी २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१२ ८२ १२ २० १२८ २९ ३० १८ १९ ११५९८२५००
१५ सप्तरी २०७७-०१-०१ - २०७७-०८-१५ ७० १२ १० २२ १०६ २८ २८ १७ ५३ १७२७५५००
१६ सिराहा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ४४ ५३ १६ १८ ११८६१७००
१७ धनुषा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१० ५९ ११ १२ २३ २११० २०६१ १७ २३ ८१०१०००
१८ महोत्तरी २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ४८ ५५ २५ १०३८३०००
१९ सर्लाही २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ६९ ११२ ४७ ३४ १२ २६ १२९२८२००
२० रौतहट २०७७-०१-०८ - २०७७-०८-०७ ६४ १० १४ १४५ ४४ ६५ १७ ३० १५७८२५००
२१ वारा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ५९ ११ ११ २२ २७३ १४ २२० १२ १५ ४१६३३०००
२२ पर्सा २०७७-०१-०३ - २०७७-०८-०१ ४९ १२ ८७ १४ १९ १९ १७३८६०००
२३ दोलखा २०७७-०१-२४ - २०७७-०७-२९ २१ ४५ २३ ५३ ६८०००००
२४ रामेछाप २०७७-०१-२९ - २०७७-०८-०८ १६ १५ २४ ४४४०५००
२५ सिन्धुली २०७७-०१-०८ - २०७७-०७-३० २० ९४ ६९ १३ ३३३००००
२६ काभ्रेपलाञ्चोक २०७७-०१-०४ - २०७७-०८-१६ १५ १६ ९४५००००
२७ सिन्धुपाल्चोक २०७७-०१-२३ - २०७७-०८-०३ २९ ३९ ३३ ७२ ३९ १८ १२ ३० १४२ १२३ ५३ ३६१५०००
२८ रसुवा २०७७-०३-०६ - २०७७-०७-१० १०
२९ नुवाकोट २०७७-०१-०८ - २०७७-०८-१४ २५ ३५ १० ३० ८१७७०००
३० धादिङ्ग २०७७-०१-२७ - २०७७-०७-२९ १३ १९ १७०००००
३१ चितवन २०७७-०१-०३ - २०७७-०८-११ ४२ १७ २५ ४५ १७३८००००
३२ मकवानपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-०९ ५४ १६ १४ ३० ५१ ३३ २०३८००००
३३ भक्तपुर २०७७-०१-२३ - २०७७-०७-२९ २४ २७ २९ १६६२९८००
३४ ललितपुर २०७७-०१-१७ - २०७७-०८-११ ३० १० ३२ ११ १३८०८२००
३५ काठमाण्डौ २०७७-०१-०४ - २०७७-०८-१० ७५ १९ २३ ४२ १५२ २६ ११ १११५७२९००
३६ गोर्खा २०७७-०१-०५ - २०७७-०४-२१ १४ ६७ ४८ ११ ३४०५०००
३७ लमजुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१४ २९ १६ २४ ३९ ३० २० ८५००००
३८ तनहु २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-११ ३० १४ १६ २५ ५१ ११ १६ ६४०००००
३९ कास्की २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ६० ११ १९ २७ ८५ २० १२ १८३ १०९८००००
४० मनाङ्ग २०७७-०४-०३ - २०७७-०५-०१
४१ मुस्ताङ्ग २०७७-०३-२३ - २०७७-०४-३२
४२ पर्वत २०७७-०१-०७ - २०७७-०८-१० २४ ११ २४ २२ २६६००००
४३ स्याङ्गजा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१५ ४३ ११ १६ ११ १७ ५१ १६ १९ ४७ १०२८६०००
४४ म्याग्दी २०७७-०१-१६ - २०७७-०४-१२ २१ १५ १६ ३१ १३ १६ ५३ ३५ २६०००००
४५ वागलुङ्ग २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१४ ३६ २२ ३७ १७ १२ २० १५२ १२० २८ ६०५०००
४६ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) २०७७-०१-२३ - २०७७-०८-०३ २५ ११ १२ १३ २१ ४० ५६००००
४७ नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) २०७७-०१-०५ - २०७७-०८-१५ ५४ ११२ १९ २५ ६९५६०००
४८ रुपन्देही २०७७-०१-०१ - २०७७-०८-०३ ३७ १३ ७६ २५ २० १४ ६२८८०००
४९ कपिलवस्तु २०७७-०१-०१ - २०७७-०८-०८ ३७ ५९ २० ११ १०५६७१००
५० पाल्पा २०७७-०१-०३ - २०७७-०८-०७ ६८ १४ ११ ७३ ११ १७ १८ ४८ १६०९७०००
५१ अर्घाखाची २०७७-०१-०२ - २०७७-०६-०९ २३ ४३ २० ११ ३४ २८०६०००
५२ गुल्मी २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-०४ ४० १० १३ ११ २० ५९ १३ २५ ९५ १५०००
५३ रुकुम पूर्व २०७७-०२-१४ - २०७७-०५-१६ ८०००००
५४ रोल्पा २०७७-०१-१३ - २०७७-०८-०२ २४ २८ १२ ४७ ५५२८५००
५५ प्युठान २०७७-०२-१४ - २०७७-०७-३० ३४ २६ १० १९ २२७१७००
५६ दाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-०८-११ ३५ ३९ ३१ २८०५७०००
५७ वाके २०७७-०१-०१ - २०७७-०८-०८ २५ ४५ १४ १० २१ १०४०८९००
५८ वर्दिया २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१४ ५० १२ १६ १०६ ३२ १२ ४० १०८२२२५०
५९ रुकुम पश्चिम २०७७-०१-०४ - २०७७-०७-०३ ३४ १२ ६९ १५ ११ २६ ४२६६०००
६० सल्यान २०७७-०१-२३ - २०७७-०८-१५ १३ १६ १७
६१ डोल्पा २०७७-०१-२१ - २०७७-०३-१९ ६१३४५००
६२ जुम्ला २०७७-०५-०८ - २०७७-०६-०८ १६ ५३१
६३ मुगु २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१४ १८५ २५० २४०००००
६४ हुम्ला २०७७-०२-०७ - २०७७-०७-१६ १२ १०९ ६८ २७ ८२९३७६०
६५ कालिकोट २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१४ २८ २० २१ ४१ १३ १८ ३१ ४९ १७ १०
६६ जाजरकोट २०७७-०३-१६ - २०७७-०६-२१ १३ १२ २० १६
६७ दैलेख २०७७-०१-२८ - २०७७-०५-२६ २६ २४ १३ ३३००००
६८ सुर्खेत २०७७-०१-२५ - २०७७-०७-३० २६ १५ २९ १२ १२ १६२००००
६९ वाजुरा २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-१० २६ ११ ६३ २४ १० ६५ २६४५०००
७० वझाङ्ग २०७७-०१-२३ - २०७७-०७-३० १६ ४६ १९ ३४
७१ डोटी २०७७-०१-०८ - २०७७-०८-१२ २४ १६ ५० ११ ९३९३००
७२ आछाम २०७७-०१-११ - २०७७-०७-०३ १९ १२ १४ १३ २७ ४७ २५ ८०००००
७३ दार्चुला २०७७-०१-०२ - २०७७-०७-०६ २६ ११ १२ १७ ४३ २० १६० ७५०००
७४ वैतडी २०७७-०१-११ - २०७७-०६-०४ १४ १० १९
७५ डडेलधुरा २०७७-०१-२५ - २०७७-०७-२३ ११
७६ कन्चनपुर २०७७-०१-०२ - २०७७-०८-११ ४५ १२ २० १३१ ८९ १२ १९९००००
७७ कैलाली २०७७-०१-०७ - २०७७-०८-०४ ३९ ६१ १० १४ ५४११००००
* मृत्यु, वेपत्ता तथा घाईतेको विवरण स्रोत नेपाल प्रहरी
# नवलपरासी र रुकुमको हकमा २०७४-०७-०९ भन्दा अगाडीको विवरणमा पुरानो संरचना तथा नयां दुबै रहने