Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते अन्दाजी १५:३० बजेको समयमा जिल्ला बाँके नरैनापुर गौऊपालिका २ मियापुर्वा बस्ने बर्ष ६५ को नन्कुने खांको घरमा आगलागी हुँदा घर पूर्ण रुपमा जली नस्ट / ३ लाख बराबरको छती / मन्बिया छेती नभए                          DRONE Related Procedure, 2019                          मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते राती ०१:०० बजेको समयमा जिल्ला बाँके खजुरा गौऊपालिका ७ बटुवाचोक बस्ने काजीर साईंको किराना पसलमा आगलागी हुँदा सो पसल पूर्ण रुपमा जली नस्ट / २ लाख ५० हजार बराबरको छती / मन्बिया छेती नभएको                           मिती:-२०७५/११/०९ गते अं. १०:४० बजेको समयमा जि.बाँके, नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. ८ रानीतलाउ नजिक बस्ने बर्ष ३४ को अमर कुमार बँसाकारको घरमा आगलागि हुँदा निजकै टेन्ट हाउसका लत्ता कपडा, ईलेक्ट्रिक सामान र घरको लत्ता कपडा गरी अं. मुल्य रु.३,५०,०००।– बराबरको क्                          दाङमा आगलागी हुँदा तीन लाख बराबरको क्षति भएको छ ।                          

EOCs in Nepal

1 National EOC; 5 Regional EOCs; 50 District EOCs; 1 Municipal EOC

Reported No. of Incidents (Last 7 days)

Fire (102)
Animal Terror (5)
Thunderbolt (4)
Wind storm (1)
More Summary >>
S.No. District VDC/Municipality Incident Incident Date Death Male Death Female Death Unknown Total Death Missing People Affected Family Estimated Loss Injured Govt. Houses Fully Damaged Govt. Houses Partially Damaged Private House Fully Damaged Private House Partially Damaged Displaced Male(N/A) Displaced Female(N/A) Property Loss Incident Place Damaged Houses(%) No. of Displaced Family Cattles Loss Displaced Shed Office Remarks
1 Siraha Naraha Rural Municipality Fire 2019-03-24 0 0 0 0 0 1 50000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Paral Ma
2 Banke Nepalgunj Submetropolitan City Fire 2019-03-24 0 0 0 0 0 1 792860 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Soni Cold Store
3 Siraha Naraha Rural Municipality Fire 2019-03-23 0 0 0 0 0 1 45000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ramdev Kamati
4 Mahottari Aurahi Municipality Fire 2019-03-23 0 0 0 0 0 1 62000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Lalbabu Ansari
5 Chitawan Ratnanagar Municipality Animal Terror 2019-03-23 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Isa Balla Burattin
6 Udayapur Chaudandigadhi Municipality Animal Terror 2019-03-23 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Manish Sharma & Ghuran Sada
7 Siraha Dhangadhimai Municipality Fire 2019-03-23 0 2 0 2 0 2 200000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Diksha Dhamala & Ritu Pokharel
8 Bara Devtal Rural Municipality Fire 2019-03-23 0 0 0 0 0 1 500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 Nepal Police Gaya Saha
9 Kavrepalanchowk Mandandeupur Municipality Fire 2019-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Forest Ma
10 Kaski Pokharalekhnath Metropolitan City Fire 2019-03-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Forest Ma
Total 4770 5597 3 45402 3360 6996826 32344066823 88820 2689 3779 1036215 555218 4 0 0  

>>view all