Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
जिल्ला बाँके नेपालगंज उप-महानगरपालिका- २३ दिठापुर निवासी नन्द राम धोबीको फुसले छाएको घरमा अचानक आगलागी हुदा घरमा रहेको सरसमानहरु , ७ वटा बाख्रा र १ वटा बाछो जली नस्ट |                           २०७५ कार्तिक १२ गते राष्ट्रिय आपत्कालिन कार्य संचालन केन्द्रमा बसेको सम्बन्धित विषयगत क्षेत्रका नेतृत्व दायी, सह-नेतृत्व दायी तथा अन्य निकायका विपद् सम्पर्क व्यक्तिहरुको बैठकमा भएका निर्णयहरु                           बाँके जिल्ला नेपालगंज-१८ करकादौ नजिक भारतको मजप्फपुर घर भएको दिलिप प्रसाद को कवाड खरिद गर्ने पसल आगाडी आगो ताप्नको लागि टिनको ड्रममा आगो बालेकोमा सोहि आगोबाट कवाड जम्मा गरेको ठाउँमा आगलागी हुदा मानविय क्षति नभएको अन्दाजी १ लाख ५० हजार बराबरको क्षति |                          National Disaster Risk Reduction Strategic Action Plan 2018-2030                          National Disaster Risk Reduction Policy 2018                         

EOCs in Nepal

1 National EOC; 5 Regional EOCs; 50 District EOCs; 1 Municipal EOC

Reported No. of Incidents (Last 7 days)

Fire (94)
Animal Terror (9)
Other (2)
Landslide (1)
More Summary >>
S.No. District VDC/Municipality Incident Incident Date Death Male Death Female Death Unknown Total Death Missing People Affected Family Estimated Loss Injured Govt. Houses Fully Damaged Govt. Houses Partially Damaged Private House Fully Damaged Private House Partially Damaged Displaced Male(N/A) Displaced Female(N/A) Property Loss Incident Place Damaged Houses(%) No. of Displaced Family Cattles Loss Displaced Shed Office Remarks
1 Khotang Halesituwachung Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 500000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Rajendra Rai
2 Siraha Dhangadhimai Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 200000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Bhupen Mahato
3 Saptari Shambhunath Municipality Animal Terror 2018-11-14 0 0 0 0 0 2 25000 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Bechan Mandal
4 Saptari Tilathikoiladi Rural Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 300000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 Nepal Police Moti Prasad Singha
5 Rupandehi Tilottama Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 9100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ayurvedic Factory
6 Surkhet Birendranagar Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 1500000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Shiva Baba Furniture
7 Morang Katahari Rural Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 3 325000 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ashok Rajbansi
8 Khotang Barahapokhari Rural Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 375000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 0 Nepal Police Bir Bdr. Raut
9 Terhathum Myanglung Municipality Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 30000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Tractor
10 Sunsari Itahari Submetropolitan City Fire 2018-11-14 0 0 0 0 0 1 300000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Dilliram Bhattarai
Total 4714 5554 3 45211 3358 6994245 31240446769 88451 2689 3778 1035306 554981 4 0 0  

>>view all
>>view all