Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal

NPDRR meeting minutes 2019-12-26

NPDRR Meeting Minute 2077-4-22

विपद् जोखि न्यूनीकरण राष्ट्रिय कार्यमञ्चको बैठक

मिति २०७६।०९।२७ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णयहरु

Meeting of National Platform for Disaster Risk Reduction-2018

मिति २०७७।०४।०८ गते माननीय गृह मन्त्री रामबहादुर थापा बादल को अध्यक्षतामा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले गरेको निर्णयहरु

मिति २०७६।०८।०३ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन कार्ययोजना (हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली,२०७६

राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।०३।०५ गते बसेको छैठौं बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७७।०६।२० गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको आठौ बैठकको निर्णय

मिति २०७७।०३।०५ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको छैठौ बैठकको निर्णय

मिति २०७७।०३।२७ गते बसेको बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन‍ राष्ट्रिय परिषदको चौथो बैठकको निर्णयहरु ।

मिति २०७८।०३।२७ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको चौथो बैठकको निर्णय

मिति २०७७।०८।१६ गते बसेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको नवौ बैठकको निर्णय

मिति २०७७ पौष २६ गते आईतवार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको दशौं बैठकको निर्णय

मिति २०७८।०३।०२ मा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको एघारौ बैठकको निर्णयहरु

मिति २०७८ असार २ गते बुधवार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन परिषदको छैठौ बैठकका निर्णयहरु

मिति २०७८ साउन २६ गते मंगलबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको सातौ बैठकको निर्णय

मिति २०७८ कार्तिक ३ गते बुधवार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषदको बैठकको निर्णय

कार्तिक पहिलो हप्तामा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो र डुवानका कारण भएको मानवीय क्षतिको विवरण ।

2078.07.11 District Level COVID19 Report

2078.07.10 District Level COVID19 Report

2078.07.09 District Level COVID19 Report

2078.07.08 District Level COVID19 Report

2078.07.07 District Level COVID19 Report

2078.07.06 District Level COVID19 Report

2078.07.05 District Level COVID19 Report

2078.07.04 District Level COVID19 Report

2078.07.01 District Level COVID19 Report

2078.06.31 District Level COVID19 Report

2078.06.30 District Level COVID19 Report

2078.06.29 District Level COVID19 Report

2078.06.28 District Level COVID19 Report

2078.06.26 District Level COVID19 Report

2078.06.25 District Level COVID19 Report

2078.06.24 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। २३ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.23 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। २२ गते १६:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.22 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। २१ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.21 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। २० गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.20 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १९ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.19 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.18 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.17 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.16 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.15 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.14 District Level COVID19 Report

2078.06.13 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १३ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.12 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०६। ११ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.11 District Level COVID19 Report

2078.06.10 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०६। ०९ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.09 District Level COVID19 Report

2078.06.08 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। ०८ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०६। ०७ गते १६:१५ बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.07 District Level COVID19 Report

2078.06.06 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। ०६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.05 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। ०५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.04 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। ०४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.03 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। ०३ गते १६:४५ बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०६। २ गते १६:४५ बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.02 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०६। १ गते १६:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.06.01 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०५।३१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट बेपत्ता भएका हरुको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०५।३१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएकाहरुको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०५। ३१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.31 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ३० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.30 District Level COVID19 Report

2078.05.29 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २९ गते १६:४५ बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.28 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २८ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०५। २७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.27 District Level COVID19 Report

2078.05.26 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २६ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०५। २५ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.25 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २४ गते १६:३५ बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.24 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.23 District Level COVID19 Report

2078.05.22 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०५। २१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.21 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। २० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.20 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १९ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.19 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १८ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.18 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.17 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.16 District Level COVID19 Report

2078.05.15 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०५। १४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.14 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १३ गते १९:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.13 District Level COVID19 Report

2078.05.12 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। १२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

मिति २०७८।०५। ११ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.11 District Level COVID19 Report

मनसुन जन्य विपद् सम्बन्धी दैनिक प्रतिवेदन।

मिति २०७८।०५। १० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.10 District Level COVID19 Report

2078.05.09 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०९ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण।

2078.05.08 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

मिति २०७८।०५। ०७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

2078.05.07 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

2078.05.06 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

2078.05.05 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०४ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

2078.05.04 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०५।०४ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु र बेपत्ता भएकाहरुको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०५। ०३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण.

2078.05.03 District Level COVID19 Report

2078.05.02 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०५। ०२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

मिति २०७८।०५। ०१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.05.01 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ३२गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.32 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ३१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.31 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०४।३१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएको जिल्लागत विवरण ।

2078.04.30 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ३० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। २९ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.29 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.28 District Level COVID19 Report

2078.04.27 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। २६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.26 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.25 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०४।२५ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०४। २४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.24 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.23 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.22 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.21 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। २० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.20 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १९ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

2078.04.19 District Level COVID19 Report

2078.04.18 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०४।१८ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०४।१८ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट बेपत्ता भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०४। १७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.17 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.16 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १५ गते १६:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.15 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.14 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०४।१५ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०४। १४ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट वेपत्ता भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०४। १३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.13 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.12 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ११ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.11 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। १० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.10 District Level COVID19 Report

मनसुजन्य विपद्को घटनामा खोज,उद्धार, राहत साथै क्षती भएका भौतिक संरचना र विकास पूर्वाधारहरुको पुननिर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी अल्पकालीन राष्ट्रिय एकीकृत कार्ययोजना, २०७८

मिति २०७८।०४। ९ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन ( Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०४। ०९ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.9 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.8 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ८ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट वेपत्ता भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०४। ८ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०४। ०७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.7 District Level COVID19 Report

2078.04.6 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.04.5 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। ५ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन ( Flood Forecast Bulletin)

2078.04.4 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।८।१६ गते बसेको ९ औं बैठकको निर्णयहरु

बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७८।३।०२ गते बसेको ११ औं बैठकको निर्णयहरु

बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।९।२६ गते बसेको १० औं बैठकको निर्णयहरु

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना- २०७८ खण्ड २

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना- २०७८ खण्ड १

2078.04.3 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। ३ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु /बेपत्ता भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

2078.04.2 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। १ गते राति १०:३० बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको विशेष बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Special Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०४। ०१ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०४। ०१ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०४। ०१ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुजन्य घटनाबाट बेपता भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०४।०१ गते २० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट भएको भौतिक क्षती ( निजी घरहरु) को जिल्लागत विवरण ।

2078.04.1 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०४। ०१ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.03.31 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ३१ गते २०:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। ३१ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ३० गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। ३० गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.03.29 District Level COVID19 Report

2078.03.28 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २९ गते २० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट भएको भौतिक क्षती ( निजी घरहरु) को जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०३। २९ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

मिति २०७८।०३। २८ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.27 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २८ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०३। २८ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २७ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण

मिति २०७८।०३। २७ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुजन्य घटनाबाट मृत्यु भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०३। २७ गते विहान १० बजे सम्म प्राप्त मनसुजन्य घटनाबाट बेपता भएकाहरुको जिल्लागत संख्या ।

मिति २०७८।०३। २७ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २६ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.26 District Level COVID19 Report

2078.03.25 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २५ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २५ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २५ गते विहान ८:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २४ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.24 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २४ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २४ गते १०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

आगामी तीन दिन मिति २०७८/०३/२४ देखि २०७८/०३/२६ गते सम्मको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २४ गते ८:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.23 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २३ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २३ गते ०८:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २२ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.22 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २१ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.21 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २१ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०३।२१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट वेपत्ता भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०३।२१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट क्षति भएको पक्की पुलहरुको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०३।२१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट क्षति भएको झोलुङ्गे पुलहरुको विवरण ।

मिति २०७८।०२।३१ गते देखि २०७८।०३।२१ गते सम्म मनसुनजन्य घटनाबाट मृत्यु भएको जिल्लागत विवरण ।

मिति २०७८।०३। २१ गते १२:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। २० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.20 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। २० गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। २० गते ८:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.19 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १९ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १९ गते विहान १०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १९ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १९ गते विहान ०८:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १८ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.18 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १८ गते १६:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १८ गते १०:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १७ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.17 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १७ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। १७ गते ११:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १७ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १६ गते १९:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.16 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १६ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १६ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १६ गते १०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.15 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १५ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १५ गते विहान ७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १५ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १४ गते साझ ८ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको विशेष बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १४ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.14 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १४ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १४ गते १०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

आगामी तीन दिन मिति २०७८/०३/१४ देखि २०७८/०३/१६ गते सम्मको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १३ गते १९:३० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.13 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १३ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १३ गते ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १३ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

आगामी तीन दिन मिति २०७८/०३/१३ देखि २०७८/०३/१५ गते सम्मको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १२ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १२ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.12 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १२ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १२ गते विहान ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

आगामी तीन दिन मिति २०७८/०३/१२ देखि २०७८/०३/१४ गते सम्मको मौसम पूर्वानुमान बुलेटिन (Weather Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ११ गते विहान २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.11 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ११ गते विहान १६:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ११ गते विहान ९:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ११ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ११ गते विहान ७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १० गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.10 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। १० गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। १० गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। १० गते विहान ७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०९ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.09 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०९ गते विहान १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०९ गते विहान ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०९ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin

मिति २०७८।०३। ०९ गते विहान ६ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ०८ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.08 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०८ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०८ गते विहान १०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०८ गते विहान ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०८ गते विहान ६ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin

मिति २०७८।०३। ०७ गते वेलुका २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.07 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०७ गते विहान १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०७ गते विहान ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०७ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ०६ गते बेलुका २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.06 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०६ गते बेलुका १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

2078.03.05 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०६ गते विहान ०७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०६ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०३। ०५ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०५ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०५ गते ११:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०५ गते विहान ७ बजे जारी जल तथा मौसम विज्ञान विभाग बाढी पू्र्वानुमान महाशाखाको बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.03.04 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०४ गते २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०४ गते १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०४ गते १२:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण । (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०३ गते साझ २०:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

2078.03.03 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०३ गते साझ १७:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण ।

मिति २०७८।०३। ०३ गते विहान ९:०० बजे सम्म प्राप्त मनसुनजन्य घटनाको अध्यावधिक विवरण (राजमार्ग सहित)

मिति २०७८।०३। ०३ गते विहान ७ बजे जारी बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.03.02 District Level COVID19 Report

2078.03.01 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०३। ०१ गते विहान ७ बजे जारी बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.02.31 District Level COVID19 Report

2078.02.30 District Level COVID19 Report

मिति २०७८।०२। ३१ गते विहान ७ बजे जारी बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

मिति २०७८।०२। ३० गते विहान ७ बजे जारी बाढी पूर्वानुमान बुलेटिन (Flood Forecast Bulletin)

2078.02.29 District Level COVID19 Report

मिति २०७८ जेठ २९ गते देखि ३१ गते सम्मको मौषम पूर्वानुमान

मितिः २०७८/०२/२८ अपरान्ह ०२:०० बजे जारी Special Weather Bulletin

2078.02.28 District Level COVID19 Report

2078.02.27 District Level COVID19 Report

2078.02.26 District Level COVID19 Report

2078.02.25 District Level COVID19 Report

2078.02.24 District Level COVID19 Report

2078.02.23 District Level COVID19 Report

2078.02.22 District Level COVID19 Report

2078.02.21 District Level COVID19 Report

2078.02.20 District Level COVID19 Report

2078.02.19 District Level COVID19 Report

2078.02.18 District Level COVID19 Report

2078.02.17 District Level COVID19 Report

2078.02.16 District Level COVID19 Report

2078.02.15 District Level COVID19 Report

2078.02.14 District Level COVID19 Report

2078.02.13 District Level COVID19 Report

2078.02.12 District Level COVID19 Report

2078.02.11 District Level COVID19 Report

2078.02.10 District Level COVID19 Report

2078.02.9 District Level COVID19 Report

2078.02.08 District Level COVID19 Report

2078.02.07 District Level COVID19 Report

2078.02.06 District Level COVID19 Report

2078.02.05 District Level COVID19 Report

2078.02.04 District Level COVID19 Report

2078.02.03 District Level COVID19 Report

2078.02.02 District Level COVID19 Report

2078.02.01 District Level COVID19 Report

2078.01.31 District Level COVID19 Report

2078.01.30 District Level COVID19 Report

2078.01.29 District Level COVID19 Report

2078.01.28 District Level COVID19 Report

2078.01.27 District Level COVID19 Report

2078.01.26 District Level COVID19 Report

2078.01.25 District Level COVID19 Report

2078.01.24 District Level COVID19 Report

2078.01.23 District Level COVID19 Report

2078.01.22 District Level COVID19 Report

2078.01.21 District Level COVID19 Report

2078.01.20 District Level COVID19 Report

2078.01.19 District Level COVID19 Report

2078.01.18 District Level COVID19 Report

2078.01.17 District Level COVID19 Report

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/१२ देखि २०७७/१०/१५)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०८ देखी २०७७/१०/१०)

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०५ देखि २०७७/१०/०७)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०२ देखि २०७७/१०/०४)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/०९/२१ देखि २०७७/०९/२३)

जिल्लामा रहेको दमकल तथा एम्बुलेन्सको विवरण, २०७७

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना आठौ संस्करण २०७७, सुर्खेत

शीतलहर आकस्मिक योजना,२०७७ सप्तरी

बिपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ (सप्तरी)

मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना २०७७ दार्चुला

बेपत्ता परिवारलाई राहत सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रकम निकाशा माग गर्दा अनिवार्य संलग्न राख्नुपर्ने अनुसूची १ र २

मिति २०७७ जेठ ३० गते देखी २०७७ साउन ११ गते सम्म (मनसुनको ४५ दिन) को मनसुनजन्य घटनाहरुको बिवरण ।

प्रादेशिक विपद् ब्यवस्थापन योजना सुदूरपश्चिम

मिति २०७७ जेठ ३० गते देखी २०७७ असार २७ गते सम्म (मनसुनको तीस दिन) को मनसुनजन्य घटनाहरुको बिवरण ।

बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।०४।०८ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (सातौं संशोधन), २०७७

मिति २०७७।०३।२७ गते बसेको बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन‍ राष्ट्रिय परिषदको चौथो बैठकको निर्णयहरु ।

मिति २०७७।०३।३० गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको बिवरण ।

मिति २०७७।३।२८ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण ।

मिति २०७७।३।२७ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण

मिति २०७७।३।२६ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण

२०७७ मनसुनको पहिलाे १५ दिने लेखाजोखा प्रतिवेदन

पर्वतको दुर्लुङ पहिरो स्थलगत प्रतिवेदन (संक्षिप्त)

राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।०३।०५ गते बसेको छैठौं बैठकको निर्णयहरु

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ (भाग-२)

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ भाग १

कोविड-१९ सम्बन्धी कार्यदलको गठन ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ पहिलो संशोधन, २०७६

मिति २०७६।०८।०३ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन कार्ययोजना (हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन)

Nepal Disaster Report 2019

मनसुन आपत्‌कालीन कार्ययोजना, २०७६

GPDRR_2019_GoN_Position Paper

Official Statement for GPDRR 2019

विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७६)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन सहित

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)

शीत लहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरुको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९

प्रकोप पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०१/२६ को निर्णय ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४

गोरखा भूकम्प सिकाई र अनुभव २०७२

विपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शन