Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/१२ देखि २०७७/१०/१५)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०८ देखी २०७७/१०/१०)

तराईको हुस्सु/कुहिरो/शितलहर बुलेटिन (Terai Fog/Cold wave Bulletin)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०५ देखि २०७७/१०/०७)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/१०/०२ देखि २०७७/१०/०४)

आगामी तीन दिनको मौसम पूर्वानुमान (२०७७/०९/२१ देखि २०७७/०९/२३)

जिल्लामा रहेको दमकल तथा एम्बुलेन्सको विवरण, २०७७

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना आठौ संस्करण २०७७, सुर्खेत

शीतलहर आकस्मिक योजना,२०७७ सप्तरी

बिपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ (सप्तरी)

मनसुन पूर्व तयारी कार्ययोजना २०७७ दार्चुला

बेपत्ता परिवारलाई राहत सम्बन्धमा ।

राष्ट्रिय विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा थप रकम निकाशा माग गर्दा अनिवार्य संलग्न राख्नुपर्ने अनुसूची १ र २

मिति २०७७ जेठ ३० गते देखी २०७७ साउन ११ गते सम्म (मनसुनको ४५ दिन) को मनसुनजन्य घटनाहरुको बिवरण ।

प्रादेशिक विपद् ब्यवस्थापन योजना सुदूरपश्चिम

मिति २०७७ जेठ ३० गते देखी २०७७ असार २७ गते सम्म (मनसुनको तीस दिन) को मनसुनजन्य घटनाहरुको बिवरण ।

बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।०४।०८ गते बसेको बैठकको निर्णयहरु

विपद् पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (सातौं संशोधन), २०७७

मिति २०७७।०३।२७ गते बसेको बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यवस्थापन‍ राष्ट्रिय परिषदको चौथो बैठकको निर्णयहरु ।

मिति २०७७।०३।३० गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको बिवरण ।

मिति २०७७।३।२८ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण ।

मिति २०७७।३।२७ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण

मिति २०७७।३।२६ गतेको मनसुन जन्य घटनाहरुको विवरण

२०७७ मनसुनको पहिलाे १५ दिने लेखाजोखा प्रतिवेदन

पर्वतको दुर्लुङ पहिरो स्थलगत प्रतिवेदन (संक्षिप्त)

राष्ट्रिय बिपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्यबस्थापन कार्यकारी समितिको मिति २०७७।०३।०५ गते बसेको छैठौं बैठकको निर्णयहरु

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ (भाग-२)

मनसुन पूर्वतयारी र प्रतिकार्य कार्ययोजना, २०७७ भाग १

कोविड-१९ सम्बन्धी कार्यदलको गठन ।

विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तर्जुमा मार्गदर्शन, २०६७ पहिलो संशोधन, २०७६

मिति २०७६।०८।०३ गते बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकको निर्णय कार्यन्वयन कार्ययोजना (हिमपात, शीतलहर, चिसो तथा मनसुन)

Nepal Disaster Report 2019

मनसुन आपत्‌कालीन कार्ययोजना, २०७६

GPDRR_2019_GoN_Position Paper

Official Statement for GPDRR 2019

विपद् पश्चातको शव व्यवस्थापन सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०६८ (प्रथम संशोधन, २०७६)

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ संशोधन सहित

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६

राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, २०७० (प्रथम संशोधन, २०७५)

शीत लहर तथा चिसो प्रभावित विपन्नहरुको पहिचान तथा राहत प्रदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०६९

प्रकोप पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०१/२६ को निर्णय ।

प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४

गोरखा भूकम्प सिकाई र अनुभव २०७२

विपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शन