Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
मिति २०७७-असार २०ः आगामी ३ दिन प्रमूख नदीमा बाढीको ठूलो जोखिम छैन, मझौला र साना नदीमा मध्ययम जोखिम रहेको छ । तर असार २४ गते देखि देशैभरका नदीको बहाव तिब्र बढ्ने र असार २६, २७ र २८ गते देशैभरका ठुला, मझौला र साना नदीमा बहावले सतर्कता तह पार गरी खतरा आसपास पुग्ने उच्च संभावना रहेकाले संभावित उच्च जोखिम सामना गर्न पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिन अनुरोध छ
View detail on DHM

Summary of DRR portal!!

Summary by:
Last Week Summary: 2020-06-29 -> 2020-07-05
Thunderbolt (6)
Landslide (5)
Snake Bite (3)
Fire (2)
Heavy Rainfall (0)
Last Month Summary: 2020-06-05 -> 2020-07-05
Landslide (27)
Thunderbolt (17)
Snake Bite (7)
Fire (3)
Flood (1)
Last Year Summary: 2019-07-05 -> 2020-07-05
Landslide (107)
Thunderbolt (92)
Flood (76)
Fire (43)
Snake Bite (37)