Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal

Co-ordination Centre

प्रकोप व्यवस्थापनका लागि बिषयगत क्षेत्रको नेतृत्व
१) स्वास्थ्य, पोषण क्षेत्र
a. स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, सचिव- शान्त बहादुर श्रेष्ठ
२) सेल्टर, खानेपानी, सरसफाई तथा स्वास्थ्य प्रवर्धन, शिविर समन्वय तथा व्यवस्थापन
a. शहरी विकास मन्त्रालय, सचिव - अर्जुन कुमार कार्की
३) शिक्षा
a. शिक्षा मन्त्रालय, सचिव - विश्वप्रकाश पण्डित
४) संरक्षण
a. महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय, सचिव - धन बहादुर तामाङ
५) आपतकालिन दूरसंचार
a. सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय, सचिव - सुनिल बहादुर मल्ल