Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal

मनसुन आपत्‌कालीन कार्ययोजना, २०७५

प्रकोप पीडितहरुलाई राहत उपलब्ध गराउने सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७५/०१/२६ को निर्णय ।

शीतलहर तत्काल राहत सम्बन्धी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७४/०९/२१ को निर्णय ।

२०७४ श्रावण महिनामा अाएकाे बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा परिवारकाे लागि राहत र पुनर्स्थापना कार्य सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी मिति २०७४/०७/२७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन- २०७४

प्रकोप पीडित उद्धार र राहत सम्बन्धी मापदण्ड (छैठौं संशोधन), २०७४

गोरखा भूकम्प सिकाई र अनुभव २०७२

विपद् व्यवस्थापन दिग्दर्शन


Quick Links