Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
मिति २०७७-०३-२२ आगामी असार २५ गते देखि देशैभरका नदीको बहाव बढ्ने, असार २६ -२९ सम्म कन्काई, कोशी, कमला, बागमती, नारायणी र यसको सहायक नदी लगायत प्रदेश १ र २ को चुरे र तराईबाट बहने प्राय सबै नदीमा बहाव सतर्कता तह आसपास पुग्न सक्ने संभावना रहेकोले नदितटिय क्षेत्रका कार्यमा उच्च सतर्कता अपनाऔ
View detail on DHM