Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT ALERTS
मिति २०७५।०४।०३ गते १७:०० बजे देखि ०४।०४ गते १५:०० बजे सम्मको विभिन्न विपद्का घटनाबाट भएको मानवीय क्षतिको प्राप्त विवरण                          जिल्लाहरुबाट प्राप्त हुन आएको दमकलको विवरण (२०७५/०४/०३)                          सुरक्षा निकायहरुबाट पहिरो, बाढी र डुवान लगाएतका विपद् सामना गर्न तैनाथ गरिएको जनशक्ति तथा खोज उद्धार सामग्रीको प्राप्त विवरण                          मिति २०७५।०३।२८ मा माननीय गृह मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा आयोजना भएको मनसुनको स्थितिको समिक्षा तथा तत्काल गर्नु पर्ने विषयमा भएको बैठकका निर्णयहरु                          Memorandum of Understanding Between Ministry of Home Affairs, Government of Nepal And Asian Disaster Preparedness Center, Bangkok, Thailand 09 July 2018