Nepal DRR Portal

Government of Nepal

Nepal Disaster Risk Reduction Portal

Kathmandu, Nepal

    National Flag of Nepal
RECENT NEWS
मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते अन्दाजी १५:३० बजेको समयमा जिल्ला बाँके नरैनापुर गौऊपालिका २ मियापुर्वा बस्ने बर्ष ६५ को नन्कुने खांको घरमा आगलागी हुँदा घर पूर्ण रुपमा जली नस्ट / ३ लाख बराबरको छती / मन्बिया छेती नभए                          DRONE Related Procedure, 2019                          मिति २०७५ साल फाल्गुन २७ गते राती ०१:०० बजेको समयमा जिल्ला बाँके खजुरा गौऊपालिका ७ बटुवाचोक बस्ने काजीर साईंको किराना पसलमा आगलागी हुँदा सो पसल पूर्ण रुपमा जली नस्ट / २ लाख ५० हजार बराबरको छती / मन्बिया छेती नभएको                           मिती:-२०७५/११/०९ गते अं. १०:४० बजेको समयमा जि.बाँके, नेपालगंज उ.म.न.पा. वडा नं. ८ रानीतलाउ नजिक बस्ने बर्ष ३४ को अमर कुमार बँसाकारको घरमा आगलागि हुँदा निजकै टेन्ट हाउसका लत्ता कपडा, ईलेक्ट्रिक सामान र घरको लत्ता कपडा गरी अं. मुल्य रु.३,५०,०००।– बराबरको क्                          दाङमा आगलागी हुँदा तीन लाख बराबरको क्षति भएको छ ।                          
S.No. District VDC/Municipality Incident Incident Date Death Male Death Female Death Unknown Total Death Missing People Affected Family Estimated Loss Injured Govt. Houses Fully Damaged Govt. Houses Partially Damaged Private House Fully Damaged Private House Partially Damaged Displaced Male(N/A) Displaced Female(N/A) Property Loss Incident Place Damaged Houses(%) No. of Displaced Family Cattles Loss Displaced Shed Office Remarks
1 Morang Sundarharaicha Municipality Fire 2019-03-22 0 0 0 0 0 1 100000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 Nepal Police Bhakta Bdr Paudel
2 Dhanusha Aurahi Rural Municipality Fire 2019-03-22 0 0 0 0 0 2 100000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Paral Ma
3 Dhanusha Janakpur Submetropolitan City Fire 2019-03-22 0 0 0 0 0 1 150000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ghumti Pasal
4 Kathmandu Kathmandu Metropolitan City Fire 2019-03-22 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Micro Bus Ma
5 Lalitpur Lalitpur Metropolitan City Fire 2019-03-22 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Bipana Thapa
6 Bhaktapur Madhyapurthimi Municipality Fire 2019-03-21 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Force Bus Ma
7 Sarlahi Balra Municipality Fire 2019-03-21 0 0 0 0 0 1 50000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ramshree Mahato
8 Kapilbastu Buddhabhumi Municipality Fire 2019-03-21 0 0 0 0 0 1 125000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Badul Nau
9 Jhapa Bhadrapur Municipality Fire 2019-03-21 0 0 0 0 0 1 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Ply Factory
10 Khotang Khotehang Rural Municipality Fire 2019-03-21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Nepal Police Sher Bdr Rai
Total 4769 5594 3 45398 3360 6996748 32325857963 88813 2689 3779 1036185 555214 4 0 0  

>>view all